Tomasz Dziedzic

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu po 19ej. Weekend cały dzień.
Planowane urlopy
Brak urlopów