Marek Kanczew

Preferowane terminy spotkań
W dni powszednie od godz. 19, weekendy (godz. 12-20)
Planowane urlopy
1 7 listopada 2019r. - 13 listopada 2019r.
2 9 marca 2020r. - 5 kwietnia 2020r.