Tomasz Kunicki

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu od godz. 19:00 W weekendy do ustalenia
Planowane urlopy
1 29 stycznia 2020r. - 5 lutego 2020r.
2 14 lutego 2020r. - 21 lutego 2020r.