Przemysław Juncewicz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 25 czerwca 2019r. - 7 lipca 2019r.
2 16 sierpnia 2019r. - 25 sierpnia 2019r.