Maciej Stankius

Preferowane terminy spotkań
Najchętniej godziny wieczorne w środy lub piątki oraz poranne w weekendy.
Planowane urlopy
Brak urlopów