Bartosz Czajkowski

Preferowane terminy spotkań
Dostępność: od poniedziałku do piątku po godz. 16:30, weekendy do ustalenia.
Planowane urlopy
1 24 stycznia 2020r. - 2 lutego 2020r.