Jarosław Mielcarz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 9 października 2019r. - 15 października 2019r.
2 22 października 2019r. - 4 listopada 2019r.
3 19 stycznia 2020r. - 25 stycznia 2020r.
4 21 lutego 2020r. - 27 lutego 2020r.