Jakub Bąkowski

Preferowane terminy spotkań
Poniedziałek-sroda 16-22, weekendy 10-14/18-22
Planowane urlopy
Brak urlopów