Michal Niedzielski

Preferowane terminy spotkań
Weekendy, wieczory, wczesne poranki , nawet na 7
Planowane urlopy
1 20 grudnia 2019r. - 30 grudnia 2019r.
2 12 lutego 2020r. - 23 lutego 2020r.