Rafał Wojdan

Preferowane terminy spotkań
Poniedziałek, czwartek od 17 w górę. Piątek 17 lub 18. Weekend 9-12 lub 16-19.
Planowane urlopy
Brak urlopów