Adam Paszkowski

Preferowane terminy spotkań
Pon, pt 10-15. Weekendy po poludniu.
Planowane urlopy
Brak urlopów