Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW WKT OPEN AIR CHALLENGE w SEZONIE LETNIM 2021
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem zawodów WKT OPEN AIR CHALLENGER jest Włocławski Klub Tenisowy
2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu,oraz akceptuje wszystkie punkty regulaminu
3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową wysokości 50,00 PLN za sezon letni
4. Wpisowe przeznaczone jest: na nagrody rzeczowe , administrację systemu rozgrywek,oraz opłatę za kozystanie z systemu
5. Wpisowe należy opłacić przed rozpoczęciem uczestnictwa. Jedyną metodą płatności jest gotówka,oraz przelew BLIK
6. Ostateczny termin wpłat opłaty wpisowej 15.06.2021
7. Po upływie terminu 15.06.2021 zawodnik, który brał udział w rozgrywkach, a nie uiścił opłaty wpisowej nie będzie brał udziału w dalszych rozgrywkach i straci pozycję w tabeli, którą zajmował – zostaje przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli
8. Zawodnik, który chce rozpocząć grę w trakcie sezonu, rozpoczyna grę od ostatniego miejsca w tabeli. W przypadku wygranej zajmuje pozycję gracza wyzwanego, w przypadku przegranej rozpoczyna rozgrywki od ostatniego miejsca w lidze. Mecz rozpoczynający rozgrywki dla nowego gracza nie może zakończyć się walkowerem. Walkower, to dla nowego gracza rozpoczęcie rozgrywek z ostatniego miejsca w lidze
9. Sezon letni 2021 zawodów trwa od dnia 03.05.2021 do dnia 31.08.2021
10. Ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być realizowane do końca dnia 31.08.2021. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony, ale mecz musi być rozegrany do 09.09.2021
11. Turniej Masters będzie rozegrany w terminie 11.09 – 12.09.2021. Ostateczna data będzie podana przez organizatora w trakcie trwania rozgrywek – wrześniowa data Turnieju Masters uzależniona może być jedynie od warunków atmosferycznych
12. Rada Ligi Challenge : Jarosław Bińkowski, Jacek Kotlewski, Tomasz Lipigórski,
 
ZASADY ROZGRYWEK
1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line
2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rozgrywek może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 5 miejsc wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej
3. Zawodnik realizujący  wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego
5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne
6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej dwa popołudniowe. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów
7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, gracz wyzywający ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku
8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 8 dni (192 godziny) od daty wyzwania
9. W przypadku braku rozegrania meczu, zostaje przyznany obustronny walkower i ostrzeżenie
10. Mecze rozgrywane są tylko na kortach OSiR Włocławek do dwóch wygranych setów
11. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu
12. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do organizatora rozgrywek, który niezwłocznie wprowadza wynik do systemu
13. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu na 1 godzinę zegarową wynosi niezależnie od pory dnia 20 zł
14. Zawodnik wyzywający gracza do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 4 nowe piłki
15. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania
16. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie wyzwać na pojedynek meczowy kolejnego gracza
17. Zawodnik, który przegrał mecz nie może wyzwać innego gracza w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
18. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania. Walkower zgłoszony, może być wpisany najpóźniej 48 godzin przed ustalonym terminem
19. Kwestie sporne będą rozpatrywane wyłącznie przez Radę Ligi – termin 24 h od daty powstania sporu
20. Zawodnik,  zrezygnuje z rozgrywek będzie mógł powrócić w danym sezonie do rozgrywek, ale na ostatnie miejsce w lidze i opłaca jeszcze raz wpisowe 50 zł , jeżeli będzie chciał powrócić w następnym sezonie powraca na swoją pozycję rankingową z poprzedniego sezonu
21. Organizator wprowadza możliwość wyzywania zawodnika z dowolnego miejsca  listy rankingowej. Takie wyzywanie może nastąpić tylko raz i za zgodą Rady Ligi. Jeżeli zawodnik wyzywający wygra mecz z zawodnikiem wyzywanym zajmuje jego pozycję, jeżeli przegra, zajmuje pozycję ostatnią w tabeli.Takie wyzwanie traci ważność po 15 czerwca 2021
 
ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW
1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 15 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 3 dni
2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku
3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 25 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek.
4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line
5. Zawodnikom nie przysługuje urlop na żądanie
 
ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ
1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie
2. 3 ostrzeżenia za każdy walkower powodują spadek o tyle pozycji w tabeli rozgrywek
3. 5 ostrzeżeń i powyżej, Rada Ligi ma prawo usunąć zawodnika z rozgrywek

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem

Włocławski Klub Tenisowy

Al. Chopina 8
87-800 Włocławek
791 671 031