Jarosław Dziewirz

Preferowane terminy spotkań
soboty i niedziele, w tygodniu po 19.00
Planowane urlopy
Brak urlopów