Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW PROPADEL WARSAW CHALLENGE W SEZONIE LETNIM 2022

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów jest klub ProPadel.
 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową wysokości 50 PLN.
 4. Sezon trwa od 16.06.2022r. do dnia 31.08.2022r. włącznie. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony.
 5. Każda z par ma prawo awansu do następnej ligi w dowolnej chwili pod warunkiem, że jej pozycja na to pozwala. Przykładowo 3-cie miejsce w II lidze daje możliwość wyzwać jednej z par I ligi spośród 2 ostatnich miejsc (zasada 4 miejsc do przodu).
 6. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator będzie miał prawo zmienić zasady rozgrywek.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie (również w kwestii liczebności poszczególnych lig). Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez parę innej pary do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
 2. Każda para znajdująca się na liście rankingowej może wyzwać na mecz parę znajdującą się w rankingu maksymalnie 4 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, para wyzywająca zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostałe pary za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 3. Para rzucająca wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoimi przeciwnikami daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 2 dni (48 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczające.
 6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy (nie przed 17:00). Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
 8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania.
 9. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W przypadku ustalenia tego przed meczem, może być rozegrany do trzech wygranych setów. W przypadku wyniku 40:40 w gemie rozgrywany jest złoty punkt (decydująca piłka; odbierający decydują, na którą stronę będzie wykonywany serwis).
 10. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu.
 11. Wynik spotkania należy zgłosić niezwocznie po zakończeniu meczu, jednak nie później niż 3 godziny po wpisanym do systemu terminie spotkania. 
 12. Para rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 3 nowe piłki.
 13. Para, która przegrała mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni (168 godzin) liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 14. Para, która wygrała mecz nie może zostać wyzwana w ciągu 2 dni (48 godzin) od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnej parze.
 15. Para, która przegrała mecz nie może rzucić wyzwania innej parze w ciągu 1 dnia (24 godzin) od zakończenia meczu, ale może być wyzwana przez inną parę.
 16. Para, która poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania. Walkower może być wpisany najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem. W przypadku późniejszego zgłoszenia walkower zostaje wpisany po terminie spotkania.
 17. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każda para ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 14 dni, przy czym najmniejsza liczba dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.
 2. Przebywając na urlopie para nie może być wyzwana do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje parze w okresie 14 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek.
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez parę w systemie on-line.
 5. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, para idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
 6. Jeżeli para zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dana para uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 3. W przypadku dużej liczby walkowerów Organizator ma prawo usunąć parę z rozgrywek.