Regulamin

 

"Rakietą Ząbki Challenge"

 

ZASADY ROZGRYWEK

 

 1. Organizatorem zawodów Rakietą Ząbki Challenge jest Klub Tenisowy Rakietą Ząbki.

 2. Administratorem rozgrywek jest Adam Guziński tel. 508791781

 3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową wysokości 100 PLN w recepcji klubu, przed pierwszym swoim meczem.

 4. Wpisowe przeznaczone jest w 100% na pulę nagród. Opłata wpisowego uprawnia do zniżki 10zł na wynajem kortu w ramach Rakietą Ząbki Challenge.

 5. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie.

 6. Pierwsza lista rankingowa zawodników zostanie ustalona zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 7. Uczestnikami mogą być Panie i Panowie grający w tenisa amatorsko, którzy nie byli klasyfikowani na listach PZT, ITF, WTA, ATP. Klub zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.

 9. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.

 10. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 4 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.

 11. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.

 12. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron.

 13. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.

 14. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 10 dni od daty wyzwania.

 15. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Klubu Tenisowego Rakietą Ząbki do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.

 16. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 17. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do organizatora rozgrywek zaraz po jego zakończeniu.

 18. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć minimum 3 nowe piłki.

 19. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.

 20. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu (24 godzin) od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.

 21. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu (24 godzin) od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.

 22. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 30 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 10 dni. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 21 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.

 23. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.