Regulamin

 

REGULAMIN ZAWODÓW CHALLENGE SILVA SPORT W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów CHALLENGE SILVA SPORT jest  klub tenisowy Silva Sport.

 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową wysokości 100 PLN za każdy sezon.

 4. Wpisowe przeznaczone jest w 100% na nagrody (turnieje Masters + symboliczne nagrody za aktywność w rozgrywkach).

 5. Wpisowe należy opłacić w recepcji klubu przed rozpoczęciem rozgrywek.

 6. Sezon zimowy 2016/17 zawodów trwa od dnia 1 października 2016r. do dnia 31 stycznia 2017r. Włącznie.

Z powodu opóźnienia w starcie rozgywek termin zakonczenia challenge zostaje przesunięty na 10 luty 2017 - w marcu zostanie rozegrany turniej Masters - o terminie zostaniecie poinformowani w najbliższym czasie.

 1. Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będzie 8 najlepszych graczy.

 2. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator będzie miał prawo zmienić zasady rozgrywek, jednak nie później niż 15 lutego 2015r.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.

 2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 5 miejsc wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.

 3. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 2 dni (48 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.

 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.

 5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.

 6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.

 7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.

 8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.

 9. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Silva Sport do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.

 10. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu. Opłata za kort na rozegranie meczu ustalona zostaje w kwocie do 16:00 – 50 zł/h, po 16 oraz weekendy 75 zl/h.

 11. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do organizatora rozgrywek zaraz po jego zakończeniu – mailowo liga@kamsport.pl

 12. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie.

 13. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 3 nowe piłki. Na terenie klubu znajduje się sklep tenisowy.

 14. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.

 15. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.

 16. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.

 17. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.

 18. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 25 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.

 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.

 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 21 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek, tj. od 13 marca 2016r.

 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.

 5. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.

 6. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.

 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.

 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

Życzymy powodzenia : ) Zespół Silva Sport oraz Kamsport

 

Wyróżnione oferty