Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW CHALLENGE SPÓJNIA OPEN W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem zawodów jest Centrum Tenisowe Prestige KS Spójnia

2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową wysokości 100 PLN.

4. Zawodnik, który chce wejść na listę ma prawo do wyzwania dowolnego gracza poniżej 25 miejsca. W przypadku zwycięstwa zajmuje jego pozycję. W przypadku przegranej rozpoczyna udział w rozgrywkach od ostatniego miejsca.

5. Pierwsza lista rankingowa zawodników zostanie ustalona w drodze losowania. Losowanie odbędzie się 18 października 2015r. o godz. 12 w recepcji klubu.

6. Challenge Spójnia Open trwa od dnia 5 października do dnia 30 kwietnia 2016r. włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być rzucone do końca dnia 23 kwietnia 2016r. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony.

7. Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będzie 8 najlepszych graczy w kategoriach open i +40 lat. Turniej MASTERS zostanie rozegrany w weekend 3-4 października 2015r. Wyniki tego turnieju nie będą miały wpływu na końcową klasyfikację zawodników na liście rankingowej CHALLENGE SPÓJNIA OPEN. Trzech najlepszych zawodników turnieju MASTERS otrzyma puchary, dyplomy oraz nagrody. Aby zakwalifikować się do turnieju MASTERS należy rozegrać przynajmniej 10 pojedynków w bieżącym sezonie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.

 

ZASADY ROZGRYWEK

1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.

2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 5 miejsc wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.

3. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym.

W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.

5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.

6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.

7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.

8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania.

9. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Spójni Dolnej do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.

10. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu.

11. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić w recepcji klubu zaraz po jego zakończeniu.

12. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu na 1 godzinę zegarową wynosi: w godz. 7:00-15:00 – 30 PLN, - w godz. 15:00-17:00 – 37,50 PLN, 17:00-24:00 - 52,50 PLN.

13. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 3 nowe piłki (istnieje możliwość zakupu piłek w recepcji kortów). Przeciwnik ma prawo odmówić rozegrania meczu jeśli uzna, że piłki są zbyt zużyte, w tej sytuacji rzucający wyzwanie jest zobowiązany zakupić piłki przed meczem w recepcji kortów.

14. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.

15. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.

16. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.

17. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.

18. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 21 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.

2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.

3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 21 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek, tj. od 9 kwietnia 2016r.

4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.

2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem