Katarzyna Sosińska

Preferowane terminy spotkań
w tygodniu 8-10 lub 18-22 w weekendy dowolnie
Planowane urlopy
Brak urlopów