Regulamin

Regulamin Sporteum Challenge

 1. W Challenge`u mogą brać udział  wszyscy tenisiści bez względu na płeć i wiek nie posiadający licencji zawodniczej PZT (z karencją 10 lat). Wyjątkowo do Challenge’u dopuszczeni są zawodnicy KT Sporteum posiadający licencję PZT w kategoriach Krasnale, Skrzaty i Młodzicy. Opłata wpisowa do challenge 2020/2021 wynosi 70 zł, opłatę można wnieść:
  1. w recepcji klubu gotówką,
  2. w recepcji klubu kartą,
  3. przelewem na konto 88 2490 0005 0000 4530 5687 1829, z opisem (imię i nazwisko gracza „wpisowe challenge 2020/2021)
 2. Opłatę należy wnieść przed pierwszym rozegranym meczem turniejowym
 3. Challenge prowadzony jest systemem drabinkowym.
 4. Zawodnik ma prawo wyzwać przeciwnika do pięciu miejsc przed sobą, przykład: 11 może wyzwać 10, 9, 8, 7 lub 6. Jeżeli wśród tych zawodników są. urlopowani, to można ich pominąć ale nie więcej niż 3.
 5. Urlopować można się kilka razy ale suma dni nie może przekraczać w danym sezonie 15. Pozostałe nieobecności, grożą walkowerem. Urlop należy zgłosić minimum 24 godz. przed rozpoczęciem mailem pod numerem +48 796 165 501, mailem: biuro@sporteum.pl
 6. Jeżeli wygrywa wyzywający, to wchodzi na miejsce wyzwanego, i spycha jego oraz pozostałych zawodników poniżej o jedną pozycję.
 7. Wyzwania zawodnika można dokonać poprzez „system challenge’owy” lub w recepcji klubu.
 8. Obowiązek doprowadzenia do uzgodnienia terminu meczu leży na wyzywającym. Po wpisaniu wyzwania na listę wyzwań, wyzywający musi zawiadomić wyzywanego telefonicznie i ustalić termin meczu.
 9. Termin meczu musi zostać wprowadzony do systemu nie później niż 72h (3 dni) po wyzwaniu. Jeżeli termin meczu nie zostanie wprowadzony wyzywający oddaje wygraną walkowerem.
 10. Od momentu wyzwania mecz musi się odbyć w ciągu 10 dni. Jeżeli wynik meczu nie zostanie wprowadzony do 240h (10 dni) po wyzwaniu obydwaj zawodnicy dostają walkowera.
 11. Gdyby pojawiły się trudności z umówieniem terminu spotkania wyzywający musi mailowo poinformować recepcję o anulacji wyzwania mailem: biuro@sporteum.pl
 12. Zawodnik przegrany, nie może wyzwać tego samego zawodnika przez 15 dni po wprowadzeniu wyniku.
 13. Zawodnik wygrywający spotkanie, nie może być wyzwany przez 24h od daty wprowadzenia wyniku, ale może wyzwać.
 14. Zawodnik przegrywający spotkanie, nie może wyzwać przez 24h od daty wprowadzenia wyniku, ale może być wyzwany.
 15. Zawodnik wyzywający oraz wyzywany nie może zostać wyzwany przez innego zawodnika.
 16. Zawodnik  wyzywający oraz wyzywany nie może wyzwać innego zawodnika.
 17. W szczególnych przypadkach klub ma prawo do anulowania każdego wyzwania.
 18. Walkower skutkuje spadkiem o 2 pozycje, przy drugim i kolejnych walkowerach o 6 pozycji.
 19. Zapisy do Challenge’a przyjmuje recepcja klubu telefonicznie +48 796 165 501 lub e-mailem: biuro@sporteum.pl
 20. Zgłoszenia przyjmowane są w recepcji klubowej, telefonicznie +48 796 165 501 lub e-mailem: biuro@sporteum.pl
 21. Mecze odbywają się tylko na kortach KT SPORTEUM do dwóch wygranych setów w/g przepisów PZT. W przypadku braku czasu na rozegranie trzeciego seta zawodnicy mają prawo wspólnie podjąć decyzję o zagraniu super Tie Breaka.
 22. Wynik rozegranego meczu, należy zgłosić w recepcji klubowej niezwłocznie po zakończonym meczu.
 23. Mecze rozgrywane są nowymi piłkami (minimum 3), które dostarcza wyzywający (piłki dostępne również w naszym klubowym sklepie)
 24. W systemie Challengowym obliczana jest tzw. Ranga Zawodnika. Ranga zawodnika liczona jest jako stosunek wygranych do przegranych meczy. Ranga liczona jest z aktualnego sezonu.
 25. Nadzór nad Challenge’m prowadzi Sekretarz Sekcji Tenisowej Agata Łomnicka +48 796 165 501, mail: biuro@sporteum.pl
 26. Turniej trwa od października 2020 do września 2021 i kończy się rozgrywkami Masters, które podlegają osobnemu regulaminowi.
 27. Nie przestrzeganie regulaminu, będzie karane spadkiem o 3 miejsca.
 1. Wszelkie wyjątkowe sytuacje lub uwagi należy zgłaszać na mail biuro@sporteum.pl