Komunikaty

CHALLENGE - zasady rozgrywania spotkań: 
1. Rozgrywki challenge przeznaczone są dla tenisistów amatorów.

\r\n

2. Przez amatora rozumie się: a) zawodnika, który nigdy nie był sklasyfikowany na listach Polskiego Związku Tenisowego b) zawodników, którzy odbyli tzw. karencję. W przypadku osób sklasyfikowanych na listach PZT w kategoriach do lat 16-tu okres karencji wynosi 5 lat. W kategoriach powyżej lat 16-tu okres karencji wynosi 10 lat. Okres karencji liczony jest od ostatniego sezonu, w którym dana osoba była sklasyfikowana.

\r\n

3. Celem rozgrywek jest promocja tenisa oraz możliwość sprawdzenia się w sportowej rywalizacji.

\r\n

4. Zawody \"Challenge\" trwają od 15.12.2017 do 31.03.2018 na kortach Tenis Park przy ul. Zblewskiej 18.

\r\n

5. Zawodnicy znajdujący się na liście rankingowej rywalizują \"krok po kroku\". System ten polega na tym, że tenisista z listy może wyzwać na mecz jednego z dwóch poprzedzających go zawodników. Jeśli zwycięży, zajmuje na liście miejsce pokonanego, przesuwając go i ewentualnie następnych zawodników o 1 miejsce niżej. W przypadku porażki tenisisty wyzywającego, układ listy pozostaje bez zmian.

\r\n

6. Pierwsza lista klasyfikacyjna obowiązuję od 15.12.2017. Zapisy do rozgrywek trwają do 15.01.2018.

\r\n

7. ZAPISY ON-LINE na stronie internetowej http://korty.org/challenge/starogard-gdanski/ 
Po zalogowaniu znajdziecie Państwo kontakt do zawodników oraz listę wyzwań.

\r\n

8. Mecze toczone są do dwóch wygranych setów. Przy wyniku 6:6 w gemach rozgrywany jest tiebreak. Przy wyniku 1:1 setach, jako set decydujący grany jest jest match-tiebreak (tiebreak do 10-ciu wygranych punktów). Rozegranie seta decydującego w innym systemie niż określony regulaminem skutkuje zweryfikowaniem wyniku jako nierozegrane.

\r\n

9. Wyniki będą wpisywane najpóźniej z 24h opóźnieniem od daty rozegrania meczu na stronie http://korty.org/challenge/starogard-gdanski/ oraz na naszym FACEBOOKu.

\r\n

10. Każdy zawodnik może wymówić mecz osobie zajmującej maksymalnie dwie pozycje wyżej od niego.

\r\n

11. Zawodnik wyzwany powinien w ciągu 2 dni od daty wymówienia spotkania skontaktować się z zawodnikiem wymawiającym mecz, by wspólnie ustalić termin jego rozegrania co powinno nastąpić w przeciągu 7 dni od dnia wymówienia spotkania. Odmowa gry w przewidzianym w regulaminie terminie powoduje zweryfikowanie wyniku meczu jako walkower na korzyść wyzywającego.

\r\n

12. W przypadku nie rozegrania spotkania z powodu złych warunków atmosferycznych, stanu kortów lub nagłych wypadków losowych nie skutkuje to weryfikacją wyniku jako walkower na korzyść wyzywającego.

\r\n

13. Każdy zawodnik w jednym tygodniu może być wyzwany na pojedynek maksymalnie 1 raz każde kolejne wymówienie na mecz w tym samym tygodniu musi odbyć się za zgodą gracza wyzwanego.

\r\n

14. Zawodnicy umawiają się na mecze na podstawie aktualnej listy do czasu następnej aktualizacji. Nie można umawiać się na spotkania z wyprzedzeniem 2, 3 tygodniowym.

\r\n

15. Każdy z zawodników ma prawo zgłosić swoją dłuższą nieobecność / kontuzję korzystając z tzw. urlopu. Okres urlopu nie może wynieść dłużej niż 14 dni i nie można korzystać z niego częściej niż raz w miesiącu. W tym czasie nie można wymawiać pojedynków zawodnikowi urlopowanemu. Korzystanie z urlopu powinno być zaznaczone na liście na stronie challengu. Zawodnik będący na urlopie ma obowiązek rozegrania spotkań umówionych przed jego wzięciem.

\r\n

16. Z każdym zawodnikiem w przeciągu miesiąc można rozegrać mecz i rewanż. W przypadku rozegrania w ciągu miesiąca ze wszystkimi 4 zawodnikami meczu i rewanżu i nie wygrywania żadnego ze spotkań, przy jednoczesnym zajmowaniu ciągle tej samej pozycji na liście, można w tym samym miesiącu rozegrać kolejny mecz i rewanż z którymś zawodników spośród 2 będących wyżej w klasyfikacji.

\r\n

17. Zawodnik wyzywający ma obowiązek zapewnienia na spotkanie co najmniej 3 piłek, tej samej firmy, takiej samej jakości. Powinny być to piłki ogólnie znanych firm posiadający certyfikat ITF z dobrze widocznym napisem. Spotkanie można rozegrać piłkami zawodnika wyzwanego, jeżeli obaj gracze zgodzą się na to przed meczem.

\r\n

18. Tenisista, który w przeciągu 1 miesiąca nie rozegra dwóch meczów, zostaje przesunięty na koniec listy. Jeżeli taka sytuacja powtórzy się w kolejnym miesiącu zostaje skreślony z listy uczestników.

\r\n

19. Mecze rozgrywane są bez udziału sędziego zgodnie z zasadą: „każdy sędziuje po swoje stronie”, dlatego szczególnie ważne, aby były rozgrywane zgodnie z zasadami \"fair play\". Toczone są do dwóch wygranych setów (przy 6:6 w gemach, tiebreak) przy 1:1 w setach match tiebreak (do dziesięciu punktów). Zagranie seta decydującego w innej formule skutkuje zweryfikowaniem wyniku spotkania, jako nierozegrane. Po zakończonym meczu zawodnik wygrany wysyła smsa do Pauliny nr 794 044 000 bądź do Łukasza 602 471 686

\r\n

20. Rozgrywki Challenge wprowadzone zostały w celu urozmaicenia \"życia tenisowego\" na starogardzkicg kortach. Każda osoba przystępując do rozgrywek zgadza się z ich regulaminem i zobowiązuje się do bezsprzecznego przestrzegania.

\r\n

21. Przypadki wykraczające poza regulamin należy zgłaszać organizatorom celem ich rozstrzygnięcia.

\r\n

22. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozgrywek jest Łukasz Musiał tel. 602 471 686.