Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW S.T. NET CHALLENGE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów S.T. NET CHALLENGE jest Szkoła Tenisa "NET".
 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do gry w zawodach mają wszyscy tenisiści amatorzy, bez względu na płeć i wiek, którzy zgłosili swóje uczestnictwo oraz wnieśli organizatorowi opłatę wpisową w wysokości 50 PLN za każdy sezon. Do rozgrywek nie dopuszczone zostaną osoby, które kiedykolwiek znajdowały się na listach rankingowych PZT, ITF, ATP czy WTA, oraz które posiadają uprawnienia trenera bądź instruktora tenisa. Wszystkie kwestie związane z uczestnictwem roztrzyga organizator.
 4. Wpisowe przeznaczone jest na nagrody (turnieje Masters + symboliczne nagrody za aktywność w rozgrywkach).
 5. Zawodnik, który chce rozpocząć grę w trakcie sezonu zaczyna od ostatniego miejsca.
 6. Sezon zimowy trwa od października do kwietnia, a sezon letni od maja do września. Daty turniejów masters, każdorazowo ustala organizator i podaje termin zakończenia rozgrywek.
 7. Na koniec każdego sezonu zostaje rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będzie 12 najlepszych graczy z listy rankingowej. Wyniki tego turnieju nie będą miały wpływu na końcową klasyfikację zawodników na liście rankingowej. Finaliści turnieju MASTERS otrzymają puchary oraz nagrody.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.

 

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
 2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 4 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 3. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godziny) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.
 6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden termin przedpopołudniowy (dotyczy także weekendów). Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie zgłasza ten fakt organizatorowi.
 8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu.
 9. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Szkoły Tenisa "NET" do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.
 10. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu.
 11. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do organizatora rozgrywek zaraz po jego zakończeniu.
 12. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu na 1 godzinę zegarową wynosi w sezonie letnim:
  w tygodniu: - w godz. 07:00-15:00 – 35 PLN, - w godz. 15:00-23:00 – 45 PLN, w soboty i niedziele: - w godz. 07.00-17.00 - 45 PLN, - wgodz. 17.00-22.00 - 40 PLN. W sezonie zimowym: w tygodniu: - w godz. 07:00-15:00 – 45 PLN, - w godz. 15:00-23:00 – 70 PLN, w soboty i niedziele: - w godz. 07.00-17.00 - 70 PLN, - w godz. 17.00-22.00 - 60 PLN
 13. Zawodnicy, na każdy pojedynek, otrzymują bezpośrednio przed meczem 2 nowe piłki, które zwracaja w recepcji klubu po jego zakończeniu.
 14. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 15. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 16. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 17. Jeśli mecz zostaje oddany walkowerem i wiąże się to z koniecznością odwołania rezerwacji kortu w czasie krótszym niż 24h, to zawodnik z którego winy doszlo do walkowera zostaję obciążony opłatą za 1h kortu.
 18. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.
 19. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowania meczu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu letniego może wynieść łącznie 14 dni, a w sezonie zimowym 21 dni. Najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 21 dni przed zakończeniem rozgrywek
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
 5. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
 6. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. Bez konsekwencji można otrzymać 2 ostrzeżenia, każdy kolejny walkower (ostrzeżenie) powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

 

Adminitratorem rozgrywek jest Maurycy, tel. 501 964 961 i Piotr, tel 663 343 708