Regulamin

1. Organizatorem jest Suwalskie Towarzystwo Tenisowe. 
2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Celem Ligi jest promowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Suwałki i okolic poprzez uprawianie squasha.
4. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek i poziom zaawansowania.
5. Obowiązuje jedna lista challengowa.
6. Zawodnik, który chce wejść na listę w trakcie trwania sezonu rozpoczyna udział w rozgrywkach od ostatniego miejsca.
7. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie.
8. Mecze rozgrywane są na kortach Movement Arena Suwałki lub Klubu Squash & Ricochet w Suwałkach
9. Rozgrywki trwają od 01.12.2019 r. do 31.03.2019 r. włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być rzucone do końca dnia 25.03.2020 r. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony.
10. Na zakończenie sezonu zostanie rozegrany turniej MASTERS, w którym weźmie udział 8 najlepszych zawodników. Termin ustalony zostanie w marcu 2020 roku.
11. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator będzie miał prawo zmienić zasady rozgrywek.
12. Zawodników biorących udział w Lidze obowiązuje wpisowe (bezzwrotne) w wysokości 50 złotych, które zostanie przeznaczone na nagrody dla najlepszych zawodników Turnieju Masters. 
Należy je wpłacić przelewem na konto - NUMER KONTA 60 1140 2004 0000 3202 4777 6276 (DO 30.11.2019 roku WŁĄCZNIE)
13. Każdy uczestnik ligi startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych pretensji do Organizatorów.

ZASADY ROZGRYWEK
1. Mecze rozgrywane są do 3 setów wygranych (best of 5).
2. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
3. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 5 miejsc wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
4. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: a) ustalenia ze swoim przeciwnikiem terminu i miejsca rozgrywania meczu; b) zarezerwowania kortu na godzinę c) wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W komentarzu do meczu w systemie online prosimy o wpisanie kortów na których będzie on rozgrywany. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
6. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.
7. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron.
8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. 
9. Walkower może być wpisany najwcześniej po trzech dniach od terminu wyzwania. Pierwszy walkower nie powoduje dodatkowych spadków. Każdy kolejny walkower powoduje spadek o dodatkowe miejsce w dół.
10. Zawodnik wyzywający ma obowiązek przesłania wyniku niezwłocznie po rozegraniu meczu, sms-em lub telefonicznie do organizatora challenge’u (Karola Szymańskiego - tel. 517013091)
11. Decyzja o anulowaniu meczu ma charakter wyjątkowy i może być podjęta tylko przez organizatora.
12. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od rozegrania meczu.
13. Zawodnik wygrywający w ciągu 72 godzin od zakończenia meczu nie może zostać wyzwany.
14. Zawodnik przegrywający w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu nie może wyzwać innego zawodnika.
15. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie organizator.

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW
1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 14 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 5 dni.
2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie od 25.03.2020 r. do końca rozgrywek.
4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
5. W przypadku terminu krótszego niż 5 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
6. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ
1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek