Komunikaty

REGULAMIN 2017/07/03

1. Zgłaszający się do Ligi Challengera nowy zawodnik rozpoczyna grę od wyzwania dowolnego zawodnika z Ligi, w przypadku wygrania meczu zajmuje miejsce swojego rywala a w przypadku przegranej pozostaje na ostatnim miejscu w Lidze.

\r\n

\\r\\n

\r\n

2. Zgłoszenia nowych graczy przyjmowane są online przez stronę ww.tenis-wilanow.pl (zakładka liga- zakładka zapisy online), w biurze klubu Timing bądź drogą telefoniczną pod numerem telefonu 505 290 525.

\r\n

\\r\\n

\r\n

3. Wszystkie mecze zaliczane do Ligi Challengera odbywają się na kortach klubu Timing zgodnie z zasadą FAIR PLAY i rozgrywane są do wygrania dwóch setów do 6 gemów. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje tiebreak (do 7 punktów). Przy stanie 1:1 w setach gramy super tiebreak (do 10 punktów).

\r\n

\\r\\n

\r\n

4. Każdy zawodnik może „wyzwać\\\" na mecz zawodnika sklasyfikowanego maksimum o 4 miejsca wyżej. W przypadku wygranej zajmuje jego miejsce, a przegrany przesuwa się o jedno miejsce w dół. Jeżeli zawodnik WYZWANY wygra swój mecz obaj gracze zachowują pozycję jaką mieli przed rozegranym meczem.

\r\n

\\r\\n

\r\n

5. WYZWANY ma obowiązek podjąć wyzwanie (zgodzić się na rozegranie meczu) w terminie nie dłuższym niż 72 godz. od momentu pojawienia się wyzwania na stronie internetowej Ligi.

\r\n

\\r\\n

\r\n

6.WYZYWAJĄCY ma obowiązek poinformowania WYZYWAJĄCEGO: telefoniczne, sms-em. Obaj gracze mają obowiązek rozegrania meczu nie później niż dziesięć dni od dnia skontaktowania się ze sobą obu graczy. Zmiana terminu umówionego już meczu może nastąpić tylko w tym okresie. Przesunięcie terminu meczu poza w/w termin powoduje anulowanie umówionego meczu. Zawodnicy, których mecz został anulowany z w/w powodów nie mogą rozegrać meczu pomiędzy sobą przez okres jednego tygodnia licząc od daty anulowania meczu. Odwołanie umówionego już meczu powoduje przyznanie gracza na niekorzyść osoby odwołującej mecz. WAŻNE! Zawodnik oddający mecz kreczem karany jest 48-godz. zakazem wyzywania.

\r\n

\\r\\n

\r\n

7. WYZYWAJĄCY ma obowiązek zgłosić do klubu Timing termin meczu nie później, niż  72 godz. od momentu pojawienia się wyzwania na stronie internetowej Ligi. Brak możliwości umówienia terminu meczu (tj. 10 dni od dnia skontaktowania się ze sobą obu graczy) automatycznie anuluje wyzwanie.

\r\n

\\r\\n

\r\n

8. Jeśli WYZWAJĄCY nie ma możliwości skontaktowania się z WYZWANYM, WYZYWAJĄCY powinien zgłosić ten fakt w biurze Timing. Po potwierdzeniu przez Kierownika braku możliwości skontaktowania się telefonicznie, sms-em lub e-mailem z WYZWANYM, WYZWANY oddaje pozycję na liście rankingowej kreczem i karany jest 48-godz. zakazem wyzywania. WAŻNE! Walkowera danemu zawodnikowi może przydzielić tylko Kierownik Ligi (Kamil Ancewicz) Niedozwolone jest wstawianie walkowera poszczególnym zawodnikom przez innych zawodników. Walkower może być przyznany tylko w przypadku kiedy jeden z zawodników nie stawi się na umówiony mecz. Osoba, która nie stawiła się na umówiony mecz spada w rankingu o 10 miejsc.

\r\n

\\r\\n

\r\n

9. Zawodnik umówiony na mecz nie może umówić się na żaden inny mecz w ramach danej Ligi Challengera, aż do momentu rozstrzygnięcia już umówionego/wpisanego meczu.

\r\n

\\r\\n

\r\n

10. Zawodnik WYZWANY ma prawo nie podjąć wyzwania, jeżeli: • Jest już umówiony na mecz ligowy (odnotowany na liście wyzwań), • Zgłosił jako WYZYWAJĄCY u Kierownika Ligi Challengera niemożność skontaktowania się z WYZWANYM i oczekuje na rozstrzygnięcie w/w kwestii przez organizatora, • Zgłosił swoją czasową nieobecność w rozgrywkach.

\r\n

\\r\\n

\r\n

11. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry lub z powodu złych warunków atmosferycznych, dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż siedem dni od jego rozpoczęcia. Przekroczenie siedmiodniowego terminu dokończenia danego meczu powoduje anulowanie w/w.

\r\n

\\r\\n

\r\n

12. Po zakończonym meczu pierwszeństwo w wyzwaniu kolejnego zawodnika ma zwycięzca.

\r\n

\\r\\n

\r\n

13. Zawodnicy, którzy rozegrali/dokończyli dany mecz, nie mogą zagrać ponownie (czytaj: nie mogą zagrać rewanżu), wcześniej niż po rozegraniu przez jednego z nich meczu z innym zawodnikiem.

\r\n

\\r\\n

\r\n

14. WYZYWAJĄCY ma obowiązek dostarczyć na mecz minimum dwie nowe piłki dowolnej firmy. Rozegranie meczu piłkami używanymi może nastąpić tylko w przypadku zgody WYZWANEGO. WYZWANY ma prawo odmówić rozegrania meczu jeśli uzna, że piłki nie są nowe, w tej sytuacji rzucający wyzwanie jest zobowiązany zakupić piłki przed meczem w recepcji kortów. W przypadku braku nowych piłek i braku zgody WYZWANEGO na grę piłkami używanymi mecz nie może się odbyć.

\r\n

\\r\\n

\r\n

15. Kort należy zarezerwować na minimum 2 godziny Opłatę za korty wnosi każda ze stron po połowie. Cennik przy rozgrywaniu spotkań w ramach challengu

\r\n

\\r\\n

\r\n

Godzina

\r\n

\\r\\n

\r\n

Lato 7-15   25zł

\r\n

\\r\\n

\r\n

       15- 22  45zł

\r\n

\\r\\n

\r\n

Zima 7-15   40zł

\r\n

\\r\\n

\r\n

        15-22  70zł

\r\n

\\r\\n

\r\n

*w wakacje obowiązują również happy houres

\r\n

\\r\\n

\r\n

16. Każda nieobecność musi być odnotowana na stronie internetowej Ligi z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia w/w. Każdemu zawodnikowi przysługuje 30 dni nieobecności w sezonie kalendarzowym. Przekroczenie 30 dni nieobecności powoduje spadek w klasyfikacji o 10 pozycji. Po spadku z powodu przekroczenia limitu danemu graczowi przysługuje kolejne 15 dni. Minimalny okres trwania zgłoszonej „nieobecności” wynosi 5 dni. „Czasowa nieobecność” nie dotyczy ostatnich 14 dni trwania danego etapu. Odstępstwo od w/w zasad może nastąpić tylko po konsultacji z Kierownikiem Ligi (dotyczy ewentualnych kontuzji uczestnika). Uwaga!!! Zawodnik będący na urlopie nie może wyzywać a jego można wyzwać ostatniego dnia urlopu.

\r\n

\\r\\n

\r\n

17. Na zakończenie każdego roku rozgrywany jest Turniej Tenisowy MASTERS. Tylko 8 najlepszych zawodników ligi ma prawo wziąć udział w turnieju MASTERS. Losowe ustalenie kolejności graczy w poszczególnych Ligach na koniec roku odbędzie się zgodnie z pkt. 4 niniejszego regulaminu. O sposobie rozgrywania turnieju Masters zawodnicy będą poinformowani w przyszłym czasie.

\r\n

\\r\\n

\r\n

18. Zawodnik, który przez okres trzech kolejnych miesięcy nie rozegrał żadnego meczu lub odmówi gry trzy kolejne „wyzwania” (czytaj: odda walkowera lub poddał mecz kreczem), zostanie usunięty z ligi.

\r\n

\\r\\n

\r\n

19. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

\r\n

\\r\\n

\r\n

20. W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Kierownik Ligi Challenge (Kamil nr tel 796158803)