Paweł Radomski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 26 lipca 2017r. - 11 sierpnia 2017r.
2 25 sierpnia 2017r. - 2 września 2017r.