Grzegorz Rebajn

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 17 sierpnia 2017r. - 26 sierpnia 2017r.