Przemysław Sadowski

Preferowane terminy spotkań
od rana do 16.00, wyjątkowo wieczorami
Planowane urlopy
Brak urlopów