Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów CHALLENGE TUAN OPEN jest Tuan Club.
 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiłyswoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową wysokości 100 PLN. Wpisowe należy przelać na konto organizatora przed pierwszym rozgrywanym spotkaniem w sezonie. ( nr. Konta 54194010764502233800000000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika Ligi )
 1. Zawodnik, który chce wejść na listę ma prawo do wyzwania dowolnego gracza z ostatnich

pięciu miejsc w lidze. W przypadku zwycięstwa zajmuje jego pozycję. W przypadku

przegranej rozpoczyna udział w rozgrywkach od ostatniego miejsca.

 1. Lista rankingowa zawodników ligi zostanie ustalona w drodze losowania. Termin losowania

zostanie ustalony po zakończeniu terminu zgłoszeń.

 1. Sezon letni 2016 zawodów trwa od dnia 15 listopada 2016r. do dnia 22 kwietnia 2017r. włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być rzucone do końca dnia 17 kwietnia 2017r. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie

wyłączony.

 1. Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego

kwalifikować się będzie 8 najlepszych graczy listy rankingowej każdej z lig. Turniej

MASTERS zostanie rozegrany w weekend po 2 pazdziernika 2016r. Wyniki tego turnieju nie będą

miały wpływu na końcową klasyfikację zawodników na liście rankingowej CHALLENGE

TUAN OPEN. Trzech najlepszych zawodników turnieju MASTERS otrzyma puchary,

dyplomy oraz nagrody. Aby zakwalifikować się do turnieju MASTERS należy rozegrać

przynajmniej 7 pojedynków w bieżącym sezonie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie.

Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach. Aktualny regulamin będzie

dostępny pod adresem http://tuanclub.pl/liga

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku

za pośrednictwem systemu on-line.

 1. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza

znajdującego się w rankingu maksymalnie 3 miejsc wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik

wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim

sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej

wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.

 1. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i

godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu

meczu w ciągu 2 dni (48 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych

obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający

wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.

 1. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma

obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed

automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z

wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie

walkowera na korzyść wyzywającego.

 1. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń.

Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako

niewystarczalne.

 1. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do

gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym

przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.

 1. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek

dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do

pojedynku.

 1. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty

wyzwania.

 1. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Tuan Club do dwóch wygranych setów. Trzeci set

rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.

 1. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana

jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu.

 1. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić w recepcji klubu lub u Organizatora pod

numerem tel: 533-980-432, zaraz po jego zakończeniu.

 1. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu na 1

godzinę zegarową wynosi: 50 zł

 1. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 3 nowe piłki (istnieje

możliwość zakupu piłek w sklepie klubowym: Wilson US Open w cenie 20zł). Przeciwnik ma

prawo odmówić rozegrania meczu jeśli uzna, że piłki są zbyt zużyte, w tej sytuacji rzucający

wyzwanie jest zobowiązany zakupić piłki przed meczem.

 1. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż

po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.

 1. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 24 godzin od zakończenia

meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.

 1. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24

godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.

 1. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower

może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.

 1. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją)

korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie

maksymalnie 21 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć

urlop to 4 dni.

 1. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 2. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 10 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek.
 1. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z

zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której

organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są

tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.

 1. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 2. W przypadku przekroczenia 3 walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.