Łukasz Jaworski

Preferowane terminy spotkań
Wtorek lub czwartek od 20 lub weekend do ustalenia
Planowane urlopy
Brak urlopów