Robert Sikorski

Preferowane terminy spotkań
dowolne godziny po południu oraz sobota/niedziela
Planowane urlopy
Brak urlopów