Mateusz Wyderka

Preferowane terminy spotkań
czwartki przedpołudniem, soboty popołudniu, niektóre piątki
Planowane urlopy
Brak urlopów