Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW CHALLENGE WŁOCŁAWEK OPEN NA KORTACH PENSJONAT MICHELIN W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów CHALLENGE OPEN Włocławek jest , Jacek Kotlewski , (udostępniającym obiekt do rozgrywek Pensjonat Michelin)
 2. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową wysokości 80 PLN za sezon 2021/2022-organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokosci opłaty wpisowej w kolejnych sezonach
 3. Osoby przystępujące do rozgrywek 11.10.2021 mają obowiązek wpłacić opłatę wpisową maksymalnie do dnia 31.10.2021r. Osoby, które nie uiszczą wskazanej w pkt 3 opłaty, zostaną usunięte z rozgrywek.Jedyną formą płatności jest gotówka.
 4. Wpisowe przeznaczone jest tylko i wyłącznie na nagrody,oraz utrzymanie systemu (proporcje i podział wartości wpisowego jest do wglądu u organizatora.)
 5. Po opłacie zawodnik może zostać dodany do rozgrywek.
 6. Zawodnik zgłaszający się do rozgrywek w trakcie ich trwania opłaca pełną wartość wpisowego pkt 3 regulaminu.Opłata musi być dokonana przed pierwszym meczem zgłaszającego się zawodnika.
 7. Zawodnik, który chce rozpocząć przystąpić do rozgrywek w trakcie sezonu, rozpoczyna rozgrywki od ostatniego miejsca w tabeli. W przypadku wygranej zajmuje  miejsce wyzwanego. W przypadku przegranej rozpoczyna rozgrywki od ostatniego miejsca w lidze. Mecz rozpoczynający rozgrywki dla nowego gracza nie może zakończyć się walkowerem.
 8. Sezon zimowy 2021/2022 zawodów trwa od dnia 11 października 2021r. do dnia 24 kwietnia 2022r włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być rzucone do końca dnia 11 kwietnia 2022r. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony,ale ostatnie mecze muszą być rozegrane do 20.04.2022r.Losowanie grup w czwartek 21.04.2022 o godzinie 18-tej na kortach Pensjonat Michelin
 9. Turniej Masters będzie rozegrany 23-24 kwietnia 2022r na kortach Pensjonat Michelin opłata 60 zł.Grupy będą rozgrywane do 9 wygranych gemów przy stanie 8/8 tie-break do 7 punktów,półfinały i finały do dwóch wygranych setów,awans pierwsza 16.Drabinka finałowa:A-1:C-2, B-2:D-1, C-1:A-2, D-2:B-1
 10. Rada Ligi Challenge :Jacek Kotlewski.Tomasz Lipigórski,Jarosław Bińkowski
 11. Rada Ligi ustanowiła że, w sezonie zimowym 2021-2022 za  pierwsze cztery miejsca będą ufundowane  nagrody rzeczowe
 12. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.Wyklucza się możliwość wyzywania innego zawodnika przez organizatora - Jacek Kotlewski.Organizator zobowiązuje się że nie przyjmie żadnego wyzwania. Odstępstwem od w/w jest wyzywanie tzw.Jokera
 2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 5 miejsc wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 3. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. Organizator nie bierze odpowidzialności za próby kontaktu między wyzywającym a wyzwanym.Wyzywający powinien przedstawić organizatorowi potwierdzenie braku możliwości rozegrania pojedynku gdzie był stroną wyzywającą.Potwierdzenie -sms,e-mail przysłany do organizatora.Organizator nie jest stroną roztrzygającą spór między wyzywającym a wyzwanym.
 5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczające.
 6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.Termin ustalenia meczu jest terminem ostatecznym bez możliwości przesunięcia na inny dzień
 7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
 8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 12 dni (228 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.
 9. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Pensjonat Michelin do dwóch wygranych setów.W przypadku remisu trzecia partia może być rozgrywana w formie  super tie-break, lub za obopólną zgodą trzeci set.
 10. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu.
 11. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do organizatora rozgrywek zaraz po jego zakończeniu,maksymalnie do dwóch godzin.
 12. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu na 1 godzinę zegarową wynosi:do godz.15-tej 65 PLN,po 15-tej 65 PLN soboty: 65 PLN
  niedziele: 65 PLN , święta 65 PLN
 13. Opłata za korty w sezonie niegrzewczym wynosi 40zł cały dzień
 14. Rezerwujemy wolne pełne godziny zegarowe
 15. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć minimum 3 nowe piłki.
 16. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 17. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 18. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu.
 19. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower zostaje wpisany zgodnie z terminem wyznaczonego meczu.
 20. Organizator wprowadza w miesiącu październik 2021 możliwość wyzywania zawodnika z dowolnego miejsca  listy rankingowej. Takie wyzywanie może nastąpić tylko raz i za zgodą organizatora.Jeżeli zawodnik wyzywający wygra mecz z zawodnikiem wyzywanym zajmuje jego pozycję,jeżeli przegra spada na ostatnie miejsce w tabeli.Od 15.11.2021 zawodnicy zaczynają rozgrywki od końca tabeli bez możliwości wyzywania zawodnika z dowolnego miejsca.Zgodnie z regulaminem 7 pozycji wyżej,takie wyzywania nie mogą kończyć się walkowerem
 21. Zawodnik może zrezygnować z rozgrywek w każdym momencie i powrócić do rozgrywek ,ale wtedy wraca na ostatnie miejsce w tabeli i opłaca jeszcze raz wpisowe 80 zł.Takiemu zawodnikowi nie przysługuje wyzywanie "tz Jokera". Jeżeli będzie chciał powrócić w następnym sezonie to również wraca na ostatnie miejsce w tabeli rankingowej i opłaca wpisowe,wyjątkiem jest zgłoszona kontuzja organizatorowi
 22. Możliwe będzie zamrożenie rankingu spowodowane długotrwałą kontuzją(po uzgodnieniu z Radą Ligi),taki gracz ma możliwość w następnym sezonie powrócić na tą samą pozycję na liście rankingowej,ale termin zamrożenia mija jeden misiąc po rozpoczęciu rozgrywek w danym sezonie.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 15 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 5 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 31 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
 5. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
 6. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

Wyróżnione oferty

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem

Włocławski Klub Tenisowy

Al. Chopina 8
87-800 Włocławek
791 671 031