Patryk Siatecki

Preferowane terminy spotkań
Sobota i Niedziela
Planowane urlopy
1 27 października 2018r. - 3 listopada 2018r.
2 20 grudnia 2018r. - 10 stycznia 2019r.