Tomasz Lipigórski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 22 października 2018r. - 11 listopada 2018r.
2 2 marca 2019r. - 10 marca 2019r.