Tomasz Lasoń

Preferowane terminy spotkań
Mecze najchętniej umawiam do 14-15 i soboty...
Planowane urlopy
Brak urlopów