Tomasz Lasoń

Preferowane terminy spotkań
Mecze najchętniej umawiam do 14-15 i soboty...
Planowane urlopy
1 3 grudnia 2018r. - 9 grudnia 2018r.
2 30 grudnia 2018r. - 6 stycznia 2019r.