Tomasz Lasoń

Preferowane terminy spotkań
Mecze najchętniej umawiam do 14-15 i soboty...
Planowane urlopy
1 21 listopada 2019r. - 5 grudnia 2019r.