Grzegorz Kowalski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 7 października 2018r. - 14 października 2018r.
2 16 października 2018r. - 23 października 2018r.