Zbigniew Strzębkowski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 19 stycznia 2019r. - 3 lutego 2019r.
2 4 lutego 2019r. - 17 lutego 2019r.