Mir Zieliński

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 6 lutego 2019r. - 17 lutego 2019r.