Regulamin

REGULAMIN LIGI TENISOWEJ WUM NA KORTACH WOLA TENNIS CLUB W SEZONIE ZIMOWYM 2016/17

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Ligi Tenisowej WUM jest Wola Tennis Club.
 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora danych kontaktowych do pozostałych zawodników ligi.
 4. Prawo do gry w lidze mają wszyscy studenci oraz pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 5. Zapisy ligi przed startem rozgrywek potrwają do 9 października 2016r. do godz. 18.
 6. Lista rankingowa zawodników zostanie ustalona na podstawie wyników dwóch turniejów o puchar Rektora WUM oraz losowania zawodników, którzy nie brali udziału w turnieju. Losowanie odbędzie się 9 października 2016r. o godz. 18:00 w recepcji klubu.
 7. Możliwość wyzywania zostanie włączona 10 października 2016r. o godz. 12.00.
 1. Zawodnik, który chce dołączyć do ligi po rozpoczęciu rozgrywek rozpoczyna rozgrywki z ostatniego miejsca.
 1. Sezon zimowy 2016/17 ligi trwa od dnia 10 października 2016r. do dnia 15 kwietnia 2017r. włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być rzucone do końca dnia 10 kwietnia 2017r. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony.
 2. Każdy Zawodnik zobligowany jest do rozegrania minimum jednego meczu w miesiącu. W przypadku braku aktywności przez ponad 30 dni zawodnik przesuwany jest automatycznie na ostatnie miejsce w lidze
 3. Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będzie 8 najlepszych graczy listy rankingowej. Turniej MASTERS zostanie rozegrany w dniach 10-15 kwietnia 2017r. Wyniki tego turnieju nie będą miały wpływu na końcową klasyfikację zawodników na liście rankingowej LIGI TENISOWEJ WUM. Trzech najlepszych zawodników turnieju MASTERS otrzyma nagrody. Aby zakwalifikować się do turnieju MASTERS należy rozegrać przynajmniej 7 pojedynków w bieżącym sezonie (zaliczane są wygrane mecze walkowerem). Udział w turnieju MASTERS jest bezpłatny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach. Aktualny regulamin będzie dostępny pod adresem http://korty.org.

 

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
 2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 4 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 3. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.
 6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
 8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.
 9. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Wola Tennis Club.
 10. Mecze rozgrywane będą na czas. Na rozgrzewkę i rozegranie meczu Zawodnicy mają półtorej godziny. Po zakończeniu czasu wynik meczu podawany jest w gemach.
 11. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 1,5 godziny.
 12. Ilość gemów w meczu musi być parzysta. Każdy Zawodnik musi serwować w meczu tyle samo razy. Jeśli w momencie zakończenia czasu meczu wynik jest nieparzysty, Zawodnicy mogą w miarę dostępności kortu rozegrać jeszcze jeden gem. W przypadku braku wolnego kortu ostatni rozegrany gem w meczu jest unieważniany.
 13. Spotkania rozgrywane są bez sędziego.
 14. Organizator może, na prośbę Zawodników lub z własnej inicjatywy, wyznaczyć na spotkanie sędziego, którego orzeczenia co do faktów będą ostateczne.
 15. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do organizatora rozgrywek zaraz po jego zakończeniu.
 16. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu za półtorej godziny wynosi: w tygodniu:  - w godz. 7:00-16:00 – 52,50PLN,  - w godz. 16:00-23:00 – 90 PLN,  - w weekendy w godz. 7.00-21.00 – 90 PLN.
 17. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 3 piłki. Na terenie klubu znajduje się sklep tenisowy. Na zakup piłek uczestnicy otrzymają 20% zniżki na hasło Liga WUM.
 18. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 19. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 20. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 21. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.
 22. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.
 23. Wola Tennis Club nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Ligi Tenisowej WUM, w szczególności za urazy Uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 30 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 15 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek, tj. od 1 kwietnia 2017r.
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
 5. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
 6. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.