Wyszukaj ranking

Ranking

  1977
 1. Stopa Karol
 2. Łuczyński Jan
 3. Karczewski Andrzej
 4. Bielski Piotr
 5. Winnicki Jan
 6. Cieślak Andrzej
 7. Bojanowski Wojciech
 8. Nowicki Krzysztof
 9. Koryciński Marian
 10. Olszowski Jerzy
 11. Czyżewski Leszek
 12. Dobrowolski Władysław
 13. Wojeński Marek
 14. Szawłowski Andrzej
 15. Przezwański Marek
 16. Zieliński Jerzy
 17. Michalski Ryszard
 18. Zieliński Jan
 19. Polkowski Leszek
 20. Matyjewski Waldemar
  1978
 1. Ginter Mirosław
 2. Przezwański Marek
 3. Karczewski Andrzej
 4. Michałowicz Andrzej
 5. Supryn Jacek
 6. Cieślak Andrzej
 7. Michalski Ryszard
 8. Czyżewski Leszek
 9. Kowalski Leszek
 10. Pionk Andrzej
 11. Zimny Zbigniew
 12. Bojanowski Wojciech
 13. Nowicki Krzysztof
 14. Zieliński Jerzy
 15. Koryciński Marian
 16. Gabel Maciej
 17. Matyjewski Waldemar
 18. Grzegorzewski Waldemar
 19. Polkowski Leszek
 20. Winnicki Jan
  1979
 1. Michałowicz Andrzej
 2. Przezwański Marek
 3. Koryciński Marian
 4. Karczewski Andrzej
 5. Zimny Zbigniew
 6. Jędrzejewski Ryszard
 7. Michalski Ryszard
 8. Ginter Mirosław
 9. Cieślak Andrzej
 10. Supryn Jacek
 11. Michałowicz Leszek
 12. Bugaj Tadeusz
 13. Bojanowski Wojciech
 14. Pionk Andrzej
 15. Wojeński Marek
 16. Kowalski Leszek
 17. Nowicki Krzysztof
 18. Polkowski Leszek
 19. Bronisław Ludwicki
 20. Michalik Andrzej
  1980
 1. Karczewski Andrzej
 2. Zimny Zbigniew
 3. Cieślak Andrzej
 4. Ginter Mirosław
 5. Żak Marek
 6. Cieciera Marek
 7. Wojeński Marek
 8. Bronisław Ludwicki
 9. Bejm Leszek
 10. Matyjewski Waldemar
 11. Przezwański Marek
 12. Koryciński Marian
 13. Kowalski Leszek
 14. Lewandowski Bronisław
 15. Stopa Karol
 16. Rudnicki Ryszard
 17. Polkowski Leszek
 18. Soubeyran Jean
 19. Grzegorzewski Waldemar
 20. Bugaj Tadeusz
  1981
 1. Michałowicz Andrzej
 2. Bielski Piotr
 3. Cieciera Marek
 4. Albiński Zbigniew
 5. Żak Marek
 6. Zimny Zbigniew
 7. Kowalski Leszek
 8. Bejm Leszek
 9. Czyż Arkadiusz
 10. Niedziela Henryk
 11. Brzeziński Wojciech
 12. Przezwański Marek
 13. Brzeziński Sławomir
 14. Cieślak Andrzej
 15. Dąbrowski Jarosław
 16. Królikowski Tomasz
 17. Kornacki Marek
 18. Bojanowski Wojciech
 19. Matyjewski Waldemar
 20. Walentynowicz Wojciech
  1982
 1. Ginter Mirosław
 2. Filipiak Włodzimierz
 3. Michałowicz Andrzej
 4. Cieciera Marek
 5. Zimny Zbigniew
 6. Nowicki Krzysztof
 7. Jacobi Ivo
 8. Szurmiak Paweł
 9. Bejm Leszek
 10. Wojeński Marek
 11. Przezwański Marek
 12. Gulczyński Ryszard
 13. Albiński Zbigniew
 14. Bronisław Ludwicki
 15. Szczepański Włodzimierz
 16. Cieślak Andrzej
 17. Mincberg Adam
 18. Niedziela Henryk
 19. Burczyński Piotr
 20. Sobczyk Jarosław
  1983
 1. Ginter Mirosław
 2. Wojeński Marek
 3. Filipiak Włodzimierz
 4. Michałowicz Andrzej
 5. Cieciera Marek
 6. Weseli Zbigniew
 7. Bejm Leszek
 8. Zimny Zbigniew
 9. Karczewski Andrzej
 10. Jacobi Ivo
 11. Nowicki Krzysztof
 12. Nowocin Dariusz
 13. Stopa Karol
 14. Witkiewicz Stanisław
 15. Czyż Arkadiusz
 16. Gawęda Jan
 17. Niedziela Henryk
 18. Majewski Tadeusz
 19. Walentynowicz Wojciech
 20. Wielgus Krzysztof
  1984
 1. Filipiak Włodzimierz
 2. Michałowicz Andrzej
 3. Karczewski Andrzej
 4. Ginter Mirosław
 5. Zimny Zbigniew
 6. Bejm Leszek
 7. Nowicki Krzysztof
 8. Weseli Zbigniew
 9. Bronisław Ludwicki
 10. Stopa Karol
 11. Albiński Zbigniew
 12. Witkiewicz Stanisław
 13. Sykul Marcin
 14. Wojeński Marek
 15. Żak Marek
 16. Czarzasty Ryszard
 17. Skalny Jan
 18. Szajkowski Sławomir
 19. Walentynowicz Wojciech
 20. Cieciera Marek
 21. Niedziela Henryk
  1985
 1. Filipiak Włodzimierz
 2. Skalski Stefan
 3. Karczewski Andrzej
 4. Bronisław Ludwicki
 5. Ginter Mirosław
 6. Królikowski Tomasz
 7. Grześkowiak Karol
 8. Czarzasty Ryszard
 9. Wojeński Marek
 10. Witkiewicz Stanisław
 11. Weseli Zbigniew
 12. Kowalski Robert
 13. Bejm Leszek
 14. Nowocin Dariusz
 15. Stopa Karol
 16. Brudniak Marek
 17. Cieślak Andrzej
 18. Przezwański Marek
 19. Ners Krzysztof
 20. Lewartowski Zygmunt
 21. Ciepliński Andrzej
  1986
 1. Załuska Błażej
 2. Skalski Stefan
 3. Królikowski Tomasz
 4. Grześkowiak Karol
 5. Ginter Mirosław
 6. Wojeński Marek
 7. Bronisław Ludwicki
 8. Kowalski Robert
 9. Cieciera Marek
 10. Żak Marek
 11. Nowocin Dariusz
 12. Brudniak Marek
 13. Weseli Zbigniew
 14. Grob Jacek
 15. Lewartowski Zygmunt
 16. Ners Krzysztof
 17. Wojtowicz Jacek
 18. Stopa Karol
 19. Czyż Arkadiusz
 20. Bejm Leszek
  1987
 1. Wojeński Marek
 2. Skalski Stefan
 3. Kowalski Robert
 4. Masiak Piotr
 5. Ginter Mirosław
 6. Brudniak Marek
 7. Grob Jacek
 8. Cieciera Marek
 9. Kulka Wojciech
 10. Bronisław Ludwicki
 11. Gawin Marcin
 12. Królikowski Tomasz
 13. Michałowicz Andrzej
 14. Nowocin Dariusz
 15. Mencina Piotr
 16. Żak Marek
 17. Benowski Andrzej
 18. Karczewski Andrzej
 19. Madej Juliusz
 20. Ners Krzysztof
  1988
 1. Ginter Mirosław
 2. Skalski Stefan
 3. Kowalski Robert
 4. Nowocin Dariusz
 5. Merski Andrzej
 6. Masiak Piotr
 7. Karczewski Andrzej
 8. Cieciera Marek
 9. Królikowski Tomasz
 10. Brudniak Marek
 11. Michałowicz Andrzej
 12. Bronisław Ludwicki
 13. Żak Marek
 14. Ners Krzysztof
 15. Hańbowski Wojciech
 16. Kulka Wojciech
 17. Mencina Piotr
 18. Wojeński Marek
 19. Leszek Andrzej
 20. Cach Janusz
  1989
 1. Kowalski Robert
 2. Masiak Piotr
 3. Krakowiak Dariusz
 4. Nowocin Dariusz
 5. Skalski Stefan
 6. Ginter Mirosław
 7. Królikowski Tomasz
 8. Brudniak Marek
 9. Bronisław Ludwicki
 10. Ners Krzysztof
 11. Leszek Andrzej
 12. Cieciera Marek
 13. Kulka Wojciech
 14. Kiełbaśiński Paweł
 15. Brzusek Włodzimierz
 16. Konarski Tomasz
 17. Strzelichowski Marek
 18. Wojtowicz Jacek
 19. Żak Marek
 20. Kowalski Krzysztof
  1990
 1. Kowalski Robert
 2. Bronisław Ludwicki
 3. Kulka Wojciech
 4. Skalski Stefan
 5. Benowski Andrzej
 6. Ginter Mirosław
 7. Ners Krzysztof
 8. Merski Andrzej
 9. Brudniak Marek
 10. Tyczyński Jacek
 11. Kowalski Krzysztof
 12. Konarski Tomasz
 13. Mizerski Marceli
 14. Strzelichowski Marek
 15. Brzusek Włodzimierz
 16. Bonder Krzysztof
 17. Majtczak Krzysztof
 18. Cieciera Marek
 19. Nowocin Dariusz
 20. Iwiński Piotr
  1991
 1. Ginter Mirosław
 2. Cichosz Paweł
 3. Leszek Andrzej
 4. Benowski Andrzej
 5. Leszek Mateusz
 6. Olak Piotr
 7. Lasota Cezary
 8. Kowalski Robert
 9. Bronisław Ludwicki
 10. Hinc Witold
 11. Ragus Dariusz
 12. Iwiński Piotr
 13. Poniż Michał
 14. Petsch Rafał
 15. Królikowski Tomasz
 16. Barbaś Andrzej
 17. Hahn Grzegorz
 18. Węgiełek Paweł
 19. Krasiński Dariusz
 20. Skalski Stefan
  1992
 1. Lutkowski Radosław
 2. Królikowski Tomasz
 3. Ginter Mirosław
 4. Benowski Andrzej
 5. Skalski Stefan
 6. Iżyński Piotr
 7. Cichosz Paweł
 8. Iwiński Piotr
 9. Kacprzyk Waldemar
 10. Łowkis Marek
 11. Grunwald Witold
 12. Brzusek Włodzimierz
 13. Cieciera Marek
 14. Kulka Wojciech
 15. Merski Andrzej
 16. Jesionek Andrzej
 17. Olak Piotr
 18. Poniż Michał
 19. Majtczak Krzysztof
 20. Molka Michał
  1993
 1. Iżyński Piotr
 2. Molka Michał
 3. Brzusek Włodzimierz
 4. Cieciera Marek
 5. Lutkowski Radosław
 6. Benowski Andrzej
 7. Piątek Paweł
 8. Iwiński Piotr
 9. Majtczak Krzysztof
 10. Łesyszak Mirosław
 11. Bronisław Ludwicki
 12. Kulka Wojciech
 13. Nowiński Michał
 14. Królikowski Tomasz
 15. Surawski Kamil
 16. Raciborski Piotr
 17. Olak Piotr
 18. Poniż Michał
 19. Grunwald Witold
 20. Próchnicki Andrzej
1994
Grand Prix nie rozgrywano
1995
Grand Prix nie rozgrywano
  1996
 1. Bałaszow Aleksander
 2. Próchnicki Andrzej
 3. Brzusek Włodzimierz
 4. Merski Andrzej
 5. Raciborski Piotr
 6. Cichosz Paweł
 7. Benowski Andrzej
 8. Zarzycki Krzysztof
 9. Liepelt Artur
 10. Krajewski Marek
 11. Nazaruk Bogdan
 12. Ners Krzysztof
 13. Zyskowski Jarosław
 14. Abłamowicz Dominik
 15. Zabłotniak Andrzej
 16. Kowalski Bartłomiej
 17. Szczęsny Marcin
 18. Kiełbasiński Paweł
 19. Kacprzyk Waldemar
 20. Szawłowski Andrzej
  1997
 1. Masiak Piotr
 2. Harasimowicz Marek
 3. Brzusek Włodzimierz
 4. Abłamowicz Dominik
 5. Raciborski Piotr
 6. Benowski Andrzej
 7. Krajewski Marek
 8. Karulak Janusz
 9. Ners Krzysztof
 10. Szelągowicz Grzegorz
 11. Królikowski Tomasz
 12. Lewicki Michał
 13. Piskozub Karol
 14. Cichosz Paweł
 15. Dziewięcki Piotr
 16. Borowski Piotr
 17. Kazimierczak Artur
 18. Liepelt Artur
 19. Worobiej Tomasz
 20. Sadowski P.
  1998
 1. Raciborski Piotr
 2. Benowski Andrzej
 3. Harasimowicz Marek
 4. Masiak Piotr
 5. Bałaszow Aleksander
 6. Abłamowicz Dominik
 7. Pociej Piotr
 8. Zyskowski Jarosław
 9. Krajewski Marek
 10. Sadowski Paweł
 11. Popiel Maciej
 12. Kazimierczak Artur
 13. Cichosz Paweł
 14. Gliński Bartłomiej
 15. Żemło Waldemar
 16. Dańczak Marcin
 17. Lewicki Michał
 18. Dziewięcki Piotr
 19. Lewandowski Dariusz
 20. Sypniewski Robert
  1999
 1. Cichosz Paweł
 2. Bałaszow Aleksander
 3. Masiak Piotr
 4. Raciborski Piotr
 5. Benowski Andrzej
 6. Krakowiak Dariusz
 7. Brzusek Włodzimierz
 8. Kiełbasiński Paweł
 9. Lewicki Michał
 10. Galik Łukasz
 11. Piskozub Karol
 12. Leszczyński Jerzy
 13. Laskowski Piotr
 14. Pokora Tomasz
 15. Harasimowicz Marek
 16. Kabulski Rafał
 17. Abłamowicz Dominik
 18. Dziewięcki Piotr
 19. Borowski Piotr
 20. Kondracki Piotr
  2000
 1. Cichosz Paweł
 2. Benowski Andrzej
 3. Raciborski Piotr
 4. Brzusek Włodzimierz
 5. Krakowiak Dariusz
 6. Piskozub Karol
 7. Iwaszkiewicz Marcin
 8. Galik Łukasz
 9. Kulka Wojciech
 10. Kabulski Rafał
 11. Masiak Piotr
 12. Pokora Tomasz
 13. Piątek Paweł
 14. Kiełbasiński Paweł
 15. Szawłowski Andrzej
 16. Surwiłło Mirosław
 17. Ludwicki Bronisław
 18. Kulka Tomasz
 19. Rusiecki Artur
 20. Leszczyński Jerzy
  2001
 1. Cichosz Paweł
 2. Benowski Andrzej
 3. Krakowiak Dariusz
 4. Raciborski Piotr
 5. Dańczak Marcin
 6. Brzusek Włodzimierz
 7. Szawłowski Andrzej
 8. Hlubiński Radosław
 9. Górka Ireneusz
 10. Niedziela Artur
 11. Czerniszewski Jacek
 12. Wilczak Konrad
 13. Lewandowski Andrzej
 14. Sobol Norbert
 15. Chrzanowski Marek
 16. Pokora Tomasz
 17. Ludwicki Bronisław
 18. Celary Paweł
 19. Szałowski Tomasz
 20. Radzikowski Stanisław
  2002
 1. Cichosz Paweł
 2. Dańczak Marcin
 3. Krakowiak Dariusz
 4. Raciborski Piotr
 5. Brzusek Włodzimierz
 6. Hlubiński Radosław
 7. Benowski Andrzej
 8. Bałaszow Aleksander
 9. Maciejewicz Jan
 10. Czerniszewski Jacek
 11. Kaniewski Zygmunt
 12. Szczyciński Paweł
 13. Szewc Michał
 14. Wildner Sylwester
 15. Szelągowicz Grzegorz
 16. Popiel Maciej
 17. Laskowski Piotr
 18. Tokarski Janusz
 19. Siemieniako Jacek
 20. Bernatowicz Jacek
  2003
 1. Dańczak Marcin
 2. Bernatowicz Jacek
 3. Krakowiak Dariusz
 4. Czerniszewski Jacek
 5. Benowski Andrzej
 6. Raciborski Piotr
 7. Brzusek Włodzimierz
 8. Siemieniako Jacek
 9. Cichosz Paweł
 10. Rusiecki Artur
 11. Szczyciński Paweł
 12. Bochan Marcin
 13. Trnovsky Mario
 14. Maciejewicz Jan
 15. Kiełbasiński Paweł
 16. Wojciechowski Michał
 17. Kaniewski Zygmunt
 18. Abłamowicz Dominik
 19. Ptak Bartłomiej
 20. Popieluch Zbigniew
  2004
 1. Cyrański Łukasz
 2. Rusiecki Artur
 3. Benowski Andrzej
 4. Bernatowicz Jacek
 5. Czerniszewski Jacek
 6. Krakowiak Dariusz
 7. Brzusek Włodzimierz
 8. Raciborski Piotr
 9. Szczyciński Paweł
 10. Sobol Norbert
 11. Ludwikiewicz Adrian
 12. Antczak Bartłomiej
 13. Maciejewicz Jan
 14. Bochan Marcin
 15. Piskozub Karol
 16. Siemieniako Jacek
 17. Cichosz Paweł
 18. Popieluch Zbigniew
 19. Abłamowicz Dominik
 20. Trnovsky Mario
  2005
 1. Cyrański Łukasz
 2. Benowski Andrzej
 3. Raciborski Piotr
 4. Czerniszewski Jacek
 5. Skotkowski Hubert
 6. Krakowiak Dariusz
 7. Jednacz Dariusz
 8. Sokołowski Piotr
 9. Brzusek Włodzimierz
 10. Bernatowicz Jacek
 11. Pawłowski Adam
 12. Szczyciński Paweł
 13. Piskozub Karol
 14. Piotrowski Aleksander
 15. Wojciechowski Michał
 16. Pluta Łukasz
 17. Popieluch Zbigniew
 18. Szymaniuk Jarosław
 19. Batorski Stanisław
 20. Siemieniako Jacek
  2006
 1. Cyrański Łukasz
 2. Brzusek Włodzimierz
 3. Jednacz Dariusz
 4. Sarnecki Tomasz
 5. Skotkowski Hubert
 6. Krakowiak Dariusz
 7. Wojciechowski Michał
 8. Karolczak Kacper
 9. Benowski Andrzej
 10. Pawłowski Adam
 11. Szałowski Tomasz
 12. Górkier Maciej
 13. Kabulski Rafał
 14. Kowalski Bartłomiej
 15. Bernatowicz Jacek
 16. Siewiera Jakub
 17. Czerniszewski Jacek
 18. Szczyciński Paweł
 19. Popieluch Zbigniew
 20. Sitarz Rafał
  2007
 1. Sarnecki Tomasz
 2. Czerniszewski Jacek
 3. Graczyk Sławomir
 4. Karolczak Kacper
 5. Nowak Wojciech
 6. Kwiecień Michał
 7. Benowski Andrzej
 8. Sitarz Rafał
 9. Cyrański łukasz
 10. Wojciechowski Michał
 11. Krakowiak Dariusz
 12. Górkier Maciej
 13. Popieluch Zbigniew
 14. Żelazek Krzysztof
 15. Kowalski Bartłomiej
 16. Jednacz Dariusz
 17. Siewiera Jakub
 18. Skwieciński Grzegorz
 19. Węglarz Jacek
 20. Guzowski Krzysztof
  2008
 1. Sarnecki Tomasz
 2. Czerniszewski Jacek
 3. Graczyk Sławomir
 4. Sitarz Rafał
 5. Karolczak Kacper
 6. Benowski Andrzej
 7. Antczak Bartłomiej
 8. Krakowiak Dariusz
 9. Siewiera Jakub
 10. Raciborski Piotr
 11. Wojciechowski Michał
 12. Cyrański Łukasz
 13. Żelazek Krzysztof
 14. Jednacz Dariusz
 15. Wrzesień Leszek
 16. Krajewski Zbigniew
 17. Laskowski Robert
 18. Ryński Krzysztof
 19. Kowalski Bartłomiej
 20. Kałdan Paweł
  2009
 1. Cyrański Łukasz
 2. Czerniszewski Jacek
 3. Sarnecki Tomasz
 4. Wrzesień Leszek
 5. Sitarz Rafał
 6. Graczyk Sławomir
 7. Siewiera Jakub
 8. Buze Michał
 9. Wojciechowski Michał
 10. Kwiecień Michał
 11. Jednacz Dariusz
 12. Krajewski Zbigniew
 13. Raciborski Piotr
 14. Benowski Andrzej
 15. Żebrowski Marcin
 16. Żelazek Krzysztof
 17. Kabulski Rafał
 18. Pociej Piotr
 19. Kołodziejski Rafał
 20. Adamczuk Artur
  2010
 1. Cyrański Łukasz
 2. Wrzesień Leszek
 3. Czerniszewski Jacek
 4. Pociej Piotr
 5. Żebrowski Marcin
 6. Kwiecień Michał
 7. Sitarz Rafał
 8. Kabulski Rafał
 9. Sarnecki Tomasz
 10. Siewiera Jakub
 11. Mierzwa Tomasz
 12. Cendrowski Piotr
 13. Jednacz Dariusz
 14. Motor Łukasz
 15. Buze Michał
 16. Benowski Andrzej
 17. Słowiński Jakub
 18. Gembarowski Piotr
 19. Markowski Jakub
 20. Głuchowski Zbigniew
  2011
 1. Cyrański Łukasz
 2. Wrzesień Leszek
 3. Karolczak Kacper
 4. Czerniszewski Jacek
 5. Żebrowski Marcin
 6. Kabulski Rafał
 7. Motor Łukasz
 8. Buze Michał
 9. Benowski Andrzej
 10. Mielcarz Mikołaj
 11. Siewiera Jakub
 12. Skwieciński Grzegorz
 13. Jednacz Dariusz
 14. Skiba Adam
 15. Górka Ireneusz
 16. Gembarowski Piotr
 17. Markowski Jakub
 18. Sitarz Rafał
 19. Kilijański Rafał
 20. Niedziela Artur
  2012
 1. Cyrański Łukasz
 2. Żebrowski Marcin
 3. Wrzesień Leszek
 4. Czerniszewski Jacek
 5. Słowiński Jakub
 6. Sitarz Rafał
 7. Karolczak Kacper
 8. Sarnecki Tomasz
 9. Kwiecień Michał
 10. Kabulski Rafał
 11. Głuchowski Zbigniew
 12. Pociej Piotr
 13. Gumuliński Jakub
 14. Niedziela Artur
 15. Skiba Adam
 16. Bashtavy Anton
 17. Siewiera Jakub
 18. Płatos Michał
 19. Skwieciński Grzegorz
 20. Raciborski Piotr
  2013
 1. Cyrański Łukasz
 2. Wrzesień Leszek
 3. Czerniszewski Jacek
 4. Słowiński Jakub
 5. Kwiecień Michał
 6. Żebrowski Marcin
 7. Markowski Jakub
 8. Płatos Michał
 9. Sitarz Rafał
 10. Lipa Michał
 11. Pociej Piotr
 12. Głuchowski Zbigniew
 13. Siewiera Jakub
 14. Niedziela Artur
 15. Skwieciński Grzegorz
 16. Gumuliński Jakub
 17. Moczek Tomasz
 18. Jednacz Dariusz
 19. Gembarowski Piotr
 20. Bashtavy Anton
  2014