Regulamin1. Grand Prix Warszawy kat. OPEN składa się z cyklu turniejów podzielonych na siedem rang, w których mogą brać udział amatorzy, trenerzy, instruktorzy tenisa oraz byli zawodnicy na następujących warunkach:

1.a. W turniejach rangi 0 i 1 rangi może brać udział każdy chętny.

1.b. W turniejach M, 2, 3 i 4 rangi mogą brać udział osoby nie notowane w końcowych rocznych rankingach ATP, WTA, PZT (w czołowej "100" PZT mężczyzn i kobiet oraz "50" juniorów do lat 18) i innych związków krajowych w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających zawody. Rankingi seniorskie i juniorskie PZT za ostatnie 5 lat znajdują się w naszej bazie PZT, w turniejach 3 rangi nie mogą brać ponadto udziału osoby notowane w czołowej „10” aktualnej klasyfikacji GPW OPEN - punkt ten nie działa w przypadku kiedy nie ma turniejów wyższej rangi.

1.c. W turniejach 5 rangi może brać udział każdy chętny. Turnieje pocieszenia oraz turnieje nie spełniające wymogów regulaminu GPW OPEN dla wyższych rang degradowane są do rangi 5.

2. Osoby, które po ukończeniu 18 roku życia uzyskały status amatora nie tracą go w przypadku sporadycznych występów w turniejach PZT (kilka zawodów w roku) i wciągnięcia na listy klasyfikacyjne tej organizacji. Obowiązek udowodnienia wcześniejszego posiadania statusu amatora przed organizatorem turnieju amatorskiego spoczywa na samym zainteresowanym.

3. Do rankingu GPW OPEN zaliczane są turnieje rozgrywane na kortach położonych do 30 km od centrum Warszawy.

4. Turnieje GPW OPEN rozgrywane są systemami pucharowym, grupowym lub mieszanym.

5. Minimalna liczba uczestników turnieju GPW OPEN wynosi 4, maksymalna 32. W przypadku większej liczby startujących mecze 1/32 finału traktowane są jak eliminacje do turnieju głównego.

6. Turnieje rangi M. i 0. muszą być zgłoszone do kalendarza GPW OPEN przynajmniej dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem, turnieje rangi 1., 2. i 3. minimum 3 dni przed ich rozpoczęciem.

7. Zaleca się żeby w 1/32 , 1/16 , 1/8 , 1/4 , 1/2 finału grać systemem pucharowym do wygrania jednego seta tzw. angielskiego (do 9 gemów z tie-breakiem przy stanie 8:8).

7.a. W turniejach rangi 1. i 2. W uzasadnionych przypadkach (mała liczba kortów, duża uczestników) dopuszczalne jest rozgrywanie w początkowych rundach (maksymalnie do fazy 1/8 finału) jednego seta do 6 wygranych gemów.

7.b. W turniejach 3. i 4. rangi dopuszczalne jest rozgrywanie początkowej fazy turnieju w grupach - powyżej 16 osób zalecamy jednak drabinkę.

8. W jednym dniu turniejowym zawodnik powinien grać maksymalnie 3 gry (trzy sety angielskie), zawodnicy mogą za obopólną zgodą zagrać kolejne mecze tego dnia. Dokończenie rywalizacji przekładane jest na dzień następny w przypadku turniejów rozgrywanych w sobotę lub dni kolejne w przypadku turniejów niedzielnych. Mecz finałowy powinien być rozegrany w ciągu 8 dni od daty turnieju, w uzasadnionych przypadkach Zespół Organizacyjny dopuszcza przedłużenie tego terminu o tydzień.

8.a. Organizator turnieju zobligowany jest do wprowadzenia lub przesłania wyników turnieju w ciągu 10 dni od daty turnieju – nawet nie pełnych. Po dwóch tygodniach turniej bez wyników zostaje bezpowrotnie usunięty z kalendarza !!

9. Rozstawienie zawodników w turniejach M., 0., 1., 2., 3., 4. rangi odbywa się na podstawie pozycji zajmowanej na aktualnej liście klasyfikacyjnej GPW OPEN zgodnie z przepisami PZT. Nie przestrzeganie tego punktu regulaminu może skutkować zdegradowaniem turnieju do rangi 5.

10. Cykl GPW OPEN kończy się TURNIEJEM MASTERS. Podstawą kwalifikacji do tego turnieju jest wyłącznie lista klasyfikacyjna GPW OPEN. W Turnieju Masters bierze udział 8 najlepszych zawodników klasyfikacji GPW OPEN typu Race (wyniki za dany rok, którego dotyczy Masters) według stanu na piątek godz. 24 poprzedzający weekend w którym rozgrywany jest turniej (jeśli Masters w grudniu) lub na podstawie końcowej rocznej klasyfikacji typu Entry, jeśli turniej został przesunięty na styczeń następnego roku. Turniej Masters rozgrywany jest systemem grupowym (dwie grupy po czterech zawodników). Dwóch najlepszych zawodników z każdej z grup awansuje do półfinałów, gdzie grają na krzyż (zwycięzca jednej grupy z wiceliderem drugiej grupy i na odwrót). O kolejności w grupie decyduje w pierwszej kolejności liczba zwycięstw, w drugiej bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami posiadającymi taką samą liczbę zwycięstw.

10.a. W weekend rozgrywania Turniejów Masters oraz rang M. i 0., nie mogą odbywać się turnieje 1. lub 2. rangi.

10.b. Zawody niższych rang organizowane w terminie Mastersa lub po tym terminie przed końcem roku kalendarzowego, zaliczane są do klasyfikacji końcowej GPW.

11. Turnieje punktowane są według następujących zasad:

11.a. Uczestnik przegrywający swój pierwszy mecz w turnieju otrzymuje 1 punkt, niezależnie od rundy - wyjątek stanowią turnieje rangi Mistrzowskiej i turnieje specjalne.

11.b. Podstawową rangę (M,0,1,2,3,4,5) przyznaje przed turniejem Zespół Organizacyjny. Ranga rozszerzona (np. 1.a, 1.b) przyznawana jest po rozegraniu zawodów i uzależniona jest od liczby uczestników (według drugiej kolumny tabelki z punktacją).

12. Ranking GPW OPEN budowany jest na podstawie 12 najlepszych wyników z turniejów indywidualnych, turniejów rangi Mistrzowskiej, punktów zdobytych w challengach (tu liczymy 30 najwyżej punktowanych występów w roku) współpracujących z systemem korty.org, a także zdobyczy punktowych w ramach rozgrywek drużynowych Ligi Klubowej każdego z zawodników z ostatniego roku.

13. W każdym turnieju uczestnika obowiązuje obecność na 15 minut przed wyznaczoną godziną gry. 15–minutowe spóźnienie liczone od chwili zwolnienia kortu (nie wcześniej jednak niż 15 minut przed wyznaczonym terminem) oznacza bezwzględny walkower. Rozgrzewka przed każdym meczem trwa 5 minut. Uczestnika turnieju obowiązuje pod tym względem absolutne podporządkowanie decyzjom organizatora zawodów.

14. Spotkania sędziowane są przez zawodników między sobą. Dopuszczalne jest także sędziowanie przez osobę trzecią wyznaczoną przez organizatora w przypadku, gdy jeden z zawodników poprosi o wyznaczenie sędziego.
We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga niniejszy regulamin, upoważnionym do wydawania decyzji jest Zespół Organizacyjny, wyznaczony przez niego przedstawiciel lub organizator turnieju.

15. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia do turnieju od osoby łamiącej notorycznie zasady dobrego wychowania i w rażący sposób nie przestrzegającej kodeksu amatora. O incydentach z udziałem poszczególnych graczy informuje uprzednio Zespół Organizacyjny GPW OPEN.

16. Zawodnicy biorą udział w turniejach na własną odpowiedzialność. Wskazane jest przeprowadzenie badań lekarskich przed turniejami.

17. GPW kat. OPEN kieruje Zespół Organizacyjny w składzie: Jacek Czerniszewski, Michał Buze i Karol Jankowski.

Sprawami organizacyjnymi, aktualizacją kalendarza rozgrywek oraz przyjmowaniem uwag i zgłoszeń zajmuje się:
Karol Jankowski – e-mail: dekafil@op.pl

Wspomagany mentorsko przez:
Jacek Czerniszewski – e-mail: admin@tenis.net.pl

Aktualizacją wyników i rankingów zajmują się:
Karol Jankowski – e-mail: dekafil@op.pl
Janusz Szajna – e-mail: szajna.janusz@gmail.com
Adam Zdeb – e-mail: adam.mikolaj.zdeb@gmail.com

W ostateczności kontakt z administratorem systemu: Michał Buze – e-mail: gpw@nakorcie.pl