2021-08-11

TSL MIXTY DEBLE

#81219 Mitura Anna Ewy Joanna 6/2 6/2 0/6
2021-06-25

TSL MIXTY DEBLE

#76079 Taka Agun Mitura Anna 6/4 4/6 11:9
2021-06-15

TSL MIXTY DEBLE

#75348 Piskorska Iwona Mitura Anna 6/4 6/7(7) 11/9