GPW - OPEN GPW - KOBIETY GPW - DEBEL KOBIETY
ŁĄCZNIE
Suma 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Superserii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 0
Razem 0