Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Punkty od 2020/04/23 do 2021/04/22

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2021-03-07 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1330 (vs Biedacha A.) 6
2 2021-02-18 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1164 (vs Kijewska K.) 6
3 2020-11-17 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #702 (vs Ożóg K.) 6
4 2020-10-27 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #441 (vs Kijewska K.) 6
5 2020-10-22 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #348 (vs Wareluk J.) 6
6 2020-10-13 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #304 (vs Lejk A.) 6
7 2020-10-08 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #235 (vs Kijewska K.) 6
8 2020-10-07 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #277 (vs Kowalczyk W.) 6
9 2020-10-04 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #248 (vs Brotoń K.) 6
10 2020-09-24 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #91 (vs Ożóg K.) 6
11 2020-09-23 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #149 (vs Libelt M.) 6
12 2020-09-21 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #137 (vs Libelt M.) 6
13 2020-09-16 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #77 (vs Lejk A.) 6
14 2020-09-10 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #54 (vs Rosa A.) 6
15 2020-07-02 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #490 (vs Chodkiewicz P.) 6
16 2020-06-30 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #563 (vs Kucharska K.) 6
17 2020-06-27 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #554 (vs Libelt M.) 6
18 2020-06-19 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #475 (vs Lejk A.) 6
19 2020-06-15 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #492 (vs Libelt M.) 6
20 2020-06-14 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #479 (vs Nowak B.) 6
21 2020-05-30 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #383 (vs Woś K.) 6
22 2021-02-26 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1280 (vs Wareluk J.) 1
23 2020-12-24 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1054 (vs Wareluk J.) 1
24 2020-12-16 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #954 (vs Ożóg K.) 1
25 2020-12-02 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #828 (vs Lejk A.) 1
26 2020-11-12 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #573 (vs Machon A.) 1
27 2020-11-09 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #574 (vs Mokrzecka M.) 1
28 2020-11-05 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #542 (vs Lisowski M.) 1
29 2020-10-30 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #511 (vs Wareluk J.) 1
30 2020-10-24 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #417 (vs Gałązka J.) 1
Punkty niezliczane
31 2020-10-17 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #346 (vs Gałązka J.) 1
32 2020-10-03 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #221 (vs Wojciechowski F.) 1
33 2020-10-02 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #222 (vs Pietrzyk B.) 1
34 2020-09-30 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #153 (vs Wojciechowski F.) 1
35 2020-09-25 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #185 (vs Mężykowski M.) 1
36 2020-09-25 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #179 (vs Bęza M.) 1
37 2020-09-18 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #123 (vs Kucharska K.) 1
38 2020-09-17 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #85 (vs Kijewska K.) 1
39 2020-09-15 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #104 (vs Bęza M.) 1
40 2020-09-09 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #73 (vs Sadowski K.) 1
41 2020-09-09 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #67 (vs Szerszeń K.) 1
42 2020-09-08 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #55 (vs Bęza M.) 1
43 2020-08-16 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #854 (vs Woś K.) 1
44 2020-08-12 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #853 (vs Wilińska J.) 1
45 2020-08-01 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #803 (vs Szczepaniak J.) 1
46 2020-07-31 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #802 (vs Lejk A.) 1
47 2020-06-26 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #543 (vs Libelt M.) 1
48 2020-06-17 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #474 (vs Kucharska K.) 1
49 2020-06-04 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #397 (vs Woś K.) 1
Suma 30 najlepszych wyników 135
Łącznie
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 135
Razem 135