Kort 1
Korty kryte
Kort 2
Korty kryte
Kort 3
Kort odkryty z niepełnym oświetleniem
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30 Zarezerwowane
16:30 - 17:30
17:00 Zarezerwowane
17:00 - 22:00
17:30 Zarezerwowane
17:30 - 21:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30 Rezerwuj
21:00 Rezerwuj
21:30 Zarezerwowane
21:30 - 23:00
Rezerwuj
22:00 Rezerwuj Rezerwuj
22:30 Rezerwuj Rezerwuj