Kort 1
Korty kryte
Kort 2
Korty kryte
Kort 3
Kort odkryty z niepełnym oświetleniem
7:00 Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty
7:30 Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty
8:00
8:30 Zarezerwowane
08:30 - 10:00
9:00 Zarezerwowane
09:00 - 10:00
9:30
10:00 Zarezerwowane
10:00 - 13:00
Zarezerwowane
10:00 - 11:00
10:30
11:00 Zarezerwowane
11:00 - 12:00
11:30
12:00 Zarezerwowane
12:00 - 13:00
12:30
13:00 Zarezerwowane
13:00 - 14:00
Zarezerwowane
13:00 - 14:30
Zarezerwowane
13:00 - 14:00
13:30
14:00 Zarezerwowane
14:00 - 15:00
Rezerwuj
14:30 Zarezerwowane
14:30 - 15:30
Rezerwuj
15:00 Zarezerwowane
15:00 - 16:00
Zarezerwowane
15:00 - 16:30
15:30 Zarezerwowane
15:30 - 17:00
16:00 Zarezerwowane
16:00 - 17:00
16:30 Rezerwuj
17:00 Zarezerwowane
17:00 - 18:00
Zarezerwowane
17:00 - 18:00
Rezerwuj
17:30 Rezerwuj
18:00 Zarezerwowane
18:00 - 19:00
Zarezerwowane
18:00 - 19:30
Rezerwuj
18:30 Rezerwuj
19:00 Zarezerwowane
19:00 - 20:00
Rezerwuj
19:30 Zarezerwowane
19:30 - 20:30
Rezerwuj
20:00 Rezerwuj Rezerwuj
20:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
21:00 Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty
21:30 Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty
22:00 Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty
22:30 Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty