Tymczasowo rezerwacje ONLINE zostały wyłączone. Skontaktuj się z klubem aby wyjaśnić tę kwestię.