Dostępność Grafik
Kort 4
Hala (mączka)
Kort 5
Hala (mączka)
Kort 6
Hala (mączka)
Hala 1
Hala (hard)
Hala 2
Hala (hard)
Hala 3
Hala (hard)
0:00 Zamknięte Zamknięte Zamknięte Zarezerwowane
23:00 - 01:00
0:30 Zamknięte Zamknięte Zamknięte
1:00 Zamknięte Zamknięte Zamknięte
1:30 Zamknięte Zamknięte Zamknięte Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
2:00 Zamknięte Zamknięte Zamknięte Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
2:30 Zamknięte Zamknięte Zamknięte Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
3:00 Zamknięte Zamknięte Zamknięte Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
3:30 Zamknięte Zamknięte Zamknięte Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
4:00 Zamknięte Zamknięte Zamknięte Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
4:30 Zamknięte Zamknięte Zamknięte Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
5:00 Zamknięte Zamknięte Zamknięte Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
5:30 Zamknięte Zamknięte Zamknięte Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
6:00 Zamknięte Zamknięte Zamknięte Zarezerwowane
06:00 - 07:00
Rezerwuj Rezerwuj
6:30 Zamknięte Zamknięte Zamknięte Rezerwuj Zarezerwowane
06:30 - 09:00
7:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
7:30 Rezerwuj Rezerwuj Zarezerwowane
07:30 - 09:00
Rezerwuj Rezerwuj
8:00 Zarezerwowane
08:00 - 10:00
Zarezerwowane
08:00 - 09:00
Rezerwuj Zarezerwowane
08:00 - 10:00
8:30 Rezerwuj
9:00 Zarezerwowane
09:00 - 10:00
Zarezerwowane
09:00 - 10:00
Rezerwuj Rezerwuj
9:30 Rezerwuj Rezerwuj
10:00 Zarezerwowane
10:00 - 12:00
Zarezerwowane
10:00 - 11:30
Zarezerwowane
10:00 - 11:00
Rezerwuj Zarezerwowane
10:00 - 11:00
Zarezerwowane
10:00 - 11:00
10:30 Rezerwuj
11:00 Zarezerwowane
11:00 - 13:00
Rezerwuj Zarezerwowane
11:00 - 12:00
Rezerwuj
11:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
12:00 Zarezerwowane
12:00 - 13:00
Zarezerwowane
12:00 - 14:00
Zarezerwowane
12:00 - 14:00
Rezerwuj Rezerwuj
12:30 Rezerwuj Rezerwuj
13:00 Zarezerwowane
13:00 - 16:00
Rezerwuj Zarezerwowane
13:00 - 15:00
Rezerwuj
13:30 Rezerwuj Rezerwuj
14:00 Zarezerwowane
14:00 - 15:00
Zarezerwowane
14:00 - 15:00
Zarezerwowane
14:00 - 15:00
Zarezerwowane
14:00 - 16:00
14:30
15:00 Zarezerwowane
15:00 - 16:00
Zarezerwowane
15:00 - 19:00
Zarezerwowane
15:00 - 16:00
Zarezerwowane
15:00 - 16:00
15:30
16:00 Zarezerwowane
16:00 - 18:00
Zarezerwowane
16:00 - 18:00
Rezerwuj Zarezerwowane
16:00 - 17:00
Zarezerwowane
16:00 - 17:00
16:30 Rezerwuj
17:00 Zarezerwowane
17:00 - 22:00
Zarezerwowane
17:00 - 18:00
Zarezerwowane
17:00 - 18:00
17:30
18:00 Zarezerwowane
18:00 - 19:00
Zarezerwowane
18:00 - 20:00
Zarezerwowane
18:00 - 19:00
Zarezerwowane
18:00 - 19:00
18:30
19:00 Zarezerwowane
19:00 - 20:00
Zarezerwowane
19:00 - 20:00
Zarezerwowane
19:00 - 20:00
Zarezerwowane
19:00 - 20:00
19:30
20:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Zarezerwowane
20:00 - 21:00
Zarezerwowane
20:00 - 21:00
20:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
21:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
21:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
22:00 Zarezerwowane
22:00 - 23:00
Zarezerwowane
22:00 - 23:00
Zarezerwowane
22:00 - 00:00
Zarezerwowane
22:00 - 00:00
Zarezerwowane
22:00 - 00:00
Zarezerwowane
22:00 - 23:00
22:30
23:00 Rezerwuj Zarezerwowane
23:00 - 00:00
Zarezerwowane
23:00 - 00:00
23:30 Rezerwuj