Regulamin

Regulamin Liga AM TENIS 2017/2018
(2017.12.13)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Ligi AM TENISA 2017/2018 (dalej: Ligi). Jest Szkoła Tenisa A.M. Tenis
 2. Wszystkie informacje na temat Ligi będą przedstawiane na bieżąco na stronie http://korty.org/liga/amtenis
 3. Liga trwa od 13 listopada 2017 roku do 10 czerwca 2018 roku.
 4. W Lidze mogą brać udział amatorzy – nie sklasyfikowani na listach PZT przez ostatnie 10 lat – mający ukończone 35 lat.
 5. Zapisy do Ligi startują 13 listopada 2017.
 6. Start rozgrywek 20 listopada 2017r.
 7. Wpisowe do Ligi wynosi 80 zł. Płatne w biurze AM TENIS.
 8. Uiszczenie wpisowego jest warunkiem rozgrywania meczu w ramach Ligi.
 9. Po uiszczeniu opłaty zgłoszenie jest akceptowane w systemie.
 10. Zawodnik, który chce dołączyć do Ligi po rozpoczęciu rozgrywek rozpoczyna rozgrywki z ostatniego miejsca.
 11. Każdy Zawodnik zobligowany jest do rozegrania minimum jednego meczu w miesiącu. W przypadku braku aktywności przez ponad 30 dni zawodnik przesuwany jest automatycznie na ostatnie miejsce w lidze.
 12. Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będzie 8 najlepszych graczy listy rankingowej.
 13. Aby zakwalifikować się do turnieju MASTERS należy rozegrać przynajmniej 7 pojedynków w bieżącym sezonie (zaliczane są wygrane mecze walkowerem).
 14. Turniej MASTERS zostanie rozegrany w dniu 16 czerwca 2018r. Finał moze zostać rozegrany w innym terminie.
 15. Trzech najlepszych zawodników turnieju MASTERS otrzyma nagrody.
 16. Udział w turnieju MASTERS jest bezpłatny.

 

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line umieszczonym pod adresem http://korty.org/liga/amtenis
 2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz każdego gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 5 razy.
 3. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek:
  1. ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu,
  2. zarezerwowania kortu,
  3. wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 4. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów AM TENIS.
 5. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, wyzywający ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
 6. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż dwóch tygodni (336 godzin) od daty wyzwania.
 7. Do rankingu Ligi uwzględniane są tylko mecze rozgrane na kortach AM TENIS.
 8. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu u kortowego.
 9. Mecze rozgrywane są do 2 (dwóch) wygranych setów z tiebreakiem przy stanie 6-6. Przy wyniku 1:1 w setach rozgrywany jest super tie-break do 10 pkt.
 10. Opłata za kort jest dzielona równo pomiędzy obu zawodników. Stawka jest niższa o 10 zł za godzinę od standardowej stawki AM TENIS. O rozgrywaniu meczu w ramach Ligi należy wcześniej powiadomić kortowego.
 11. Spotkania rozgrywane są bez sędziego.
 12. Wynik spotkania należy niezwłocznie wprowadzić do systemu w dniu rozegrania meczu lub poinformować organizatora pod adresem liga@amtenis.pl. Obowiązek ten spoczywa na wyzywającym.
 13. Wyzywający ma obowiązek dostarczyć 3 nowe piłki do gry. Piłki można nabyć przed meczem u kortowego.
 14. Zawodnik, który przegrał mecz może powtórnie wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 15. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 16. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 17. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.
 18. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.
 19. Za każdy rozegrany mecz zawodnicy dostają odpowiednią liczbę punktów (wygrana - 3 pkt, przegrana - 1 pkt, walkower - 0 pkt)
 20. O miejscu w rankingu decyduje liczba punktów.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 30 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 4 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 20 dni przed zakończeniem Ligi.
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
 5. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy z uczestników Ligi AM TENIS zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników Ligi przez Organizatora oraz udostępniania danych kontaktowych w panelu Ligi pod adresem http://korty.org/liga/amtenis
 3. AM TENIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Ligi AM TENIS 2017/2018, w szczególności za urazy Uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe.
 4. W sprawach organizacyjnych oraz spornych dotyczących Ligi należy zgłosić się do Biura AMTENIS, + 48 22 669 09 20, liga@amtenis.pl
 5. Sędzią Rozjemcą jest Andrzej Przewęda.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.
 7. Aktualny regulamin będzie dostępny pod adresem http://korty.org/liga/amtenis/regulamin i na stronie www.amtenis.pl.