Regulamin

Regulamin SUPERLIGA BSG "EDYCJA 2020/2021"

Regulamin SUPERLIGA  BSG rozgrywanej na kortach klubu BAZA SPORT GDYNIA „LIGA ZAMKNĘTA TYLKO CZŁONKÓW BSG.

 1. Uczestnikami SUPERLIGA BSG mogą zostać tylko zawodnicy, którzy otrzymają zgodę organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach ligi jest wpłata wpisowego w wysokości 100zł. Cała kwota opłaty wpisowej zostanie przeznaczona przez organizatora na nagrody oraz organizację finałowego turnieju MASTERS w dniu do uzgodnienia .
 3. Do turnieju MASTERS zostaną zaproszeni wszyscy.
 4. Rozgrywki w ramach ligi trwają do 01 listopada  2020  do 30 kwietnia 2021. W przypadku nie rozegrania wszystkich spotkań organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia czasu trwania ligi w uzgodnieniu z zawodnikami.
 5. W rozgrywkach ligowych SUPERLIGALIGA  BSG obowiązuje zasada „każdy z każdym” polegająca na tym, że w ciągu sezonu tj. od 01.11.2020 do 30.04.2020. Każdy uczestnik zobowiązany jest  zagrać z każdym uczestnikiem z listy 3 mecze.
 6. Zawodnik musi rozegrać wsztkie mecze z I rundy zanim rozpocznie runde kolejną  .
 7. Wyzwań przeciwników należy dokonywać w systemie dostępnym na stronie http://korty.org/, ponadto każdemu z uczestników ligi zostanie przesłana emailem,
 8. Zawodnik dokonujący wyzwania przeciwnika na mecz, ma obowiązek w ciągu 24h od zakończenia spotkania wpisania wyniku meczu do systemu rozgrywek dostępnym pod adresem : http://korty.org. lub przesłania wiadomości SMS z wynikiem na nr organizatora : 535 020 090
 9. Wszystkie mecze zaliczane do Ligi odbywają się wyłącznie na kortach tenisowych klubu BAZA SPORT GDYNIA zgodnie z zasadą FAIR PLAY i rozgrywane są 2 sety, każdy do 6 gemów. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje tie-break. W przypadku, gdy będzie po 1 w setach gracze rozgrywają Super tie-break do 10 punktów.
 10. Zawodnik który dwukrotnie odmówi zagrania spotkania zawodnikowi wyzywającemu , jednocześnie zgadza się na wpisanie walkowera na kożyść wyzywającego.
 11. Punkty za rozegrane mecze są naliczane zgodnie z zasadą: zwycięstwo 2/0– (4 pkt.), zwycięstwo 2/1 – (3 pkt.) , zwycięstwo walkower 2/0 – (4 pkt.), porażka 1/2 – (2 pkt.), porażka 0/2 – (1 pkt.), porażka walkower 0/2 – (-1pkt.).
 12. Na każdy mecz należy zarezerwować minimum 2,0h kortu. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry (i braku możliwości jego kontynuacji), decyzje o sposobie rozstrzygnięcia meczu podejmują wspólnie uczestnicy. Jeżeli nie dojdą do porozumienia decyzję podejmuje Organizator.
 13. W przypadku oddania umówionego meczu Walkowerem później niżeli 24h przed wyznaczonym terminem, osoba, która poddała mecz ponosi w całości koszt zarezerwowanego kortu.
 14. W przypadku meczy oddanych Walkowerem, jeżeli obie osoby wyrażą zgodę mecz może zostać rozegrany w nowym wspólnie wybranym terminie.
 15. Do rozegrania meczu należy posiadać minimum dwie nowe piłki. Rozegranie meczu używanymi piłkami jest możliwe po obustronnej akceptacji.
 16. Opłatę za korty uiszcza każdy z grających po połowie. Stawki dla uczestników SUPERLIGI zawsze jak cenniku stałych rezerwacji dostępnym na stronie. www.bazasportgdynia.pl 
 17. Dostępność kortów można ustalić telefonicznie pod nr. Tel. 535 020 090 lub bezpośrednio na stronie http://korty.org/bazasport-gdynia/online
 18. Uczestnik, który przez okres ośmiu kolejnych tygodni nie rozegrał żadnego meczu zostanie automatycznie wykreślony z listy rozgrywek. 
 19. Turniej MASTERS zostanie rozegrany w dniu : do uzgonienia
 20. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 21. Każdy Uczestnik dokonujący zapisu do Ligi oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Ligi oraz Regulaminem kortów Baza Sport Gdynia i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ).
 22. W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga organizator.

 

Organizator :

BAZA SPORT GDYNIA

biuro@bazasportgdynia.pl , tel. 535 020 090